jalkojenhoidon koulutusohjelma

Jalkojenhoidon osaamisala

Koulutusaika: Jatkuva haku
Koulutuksen järjestäjä: Oula

JALKOJENHOITO 30 OV, VALINNAINEN OSA; HAAVAN HOITO JALKOJENHOIDOSSA 10 OV
Jalkojenhoidon koulutusohjelman/osaamisalan suorittaneen on osattava toteuttaa jalkojenhoitoa ja haavanhoitoa terveyskeskuksen, sairaalan, kuntoutuslaitoksen, vanhustenhuollon ja yksityisen hoitolaitoksen jalkojenhoidon yksiköissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hänen on osattava ohjata ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin ja jalkaterveyden edistämisessä sekä jalkojen omahoidon toteuttamisessa. Lisäksi hänen on osattava tutkia ja tunnistaa jaloissa olevia muutoksia sekä huomioida sairauksien aiheuttamat alaraajamuutokset, hieroa alaraajat ja valmistaa suojaavat kevennykset sekä toteuttaa ulkoista lääkehoitoa. Haavanhoidossa on osattava ohjata asiakasta omahoidon toteuttamiseen, toteuttaa jalkahaavan hoitoja ohjeiden mukaisesti sekä digikuvata jalkahaavan hoitoprosessi.

Koulutusohjelman/osaamisalan voi aloittaa, kun on suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon pakolliset opinnot (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen). Valinnaisen osan, haavan hoito jalkojenhoidossa voi opiskella vasta jalkojenhoito koulutusohjelman jälkeen.

Jalkojen hoito koulutusohjelma/osaamisala sisältää työssäoppimista vähintään 14 ov. Työssäoppimispaikoiksi käyvät terveyskeskuksen, sairaalan, kuntoutuslaitoksen, vanhustenhuollon ja yksityisen hoitolaitoksen jalkojenhoidon yksiköt.

Jalkojenhoito  opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opinnot:
• Jalkojenhoito 30 ov
• Haavan hoito jalkojenhoidossa 10 ov

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla psyykkiset sairaudet, fyysiset sairaudet (kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet), krooniset ihottumat tai veriteitse tarttuvat sairaudet, jotka estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen. Päihteiden käyttö tai päihderiippuvuus. (SORA-laki 2012)

Lisätietoja koulutuksesta:

Eija Toivanen
Koulutusjohtaja
puh 040 7128 156

Hae koulutukseen