MEDIA-ASSISTENTTI

Media-assistentin tutkinto on toisen asteen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Opiskelu kestää noin kolme vuotta ja on laajuudeltaan 120 ov. Opinnoissa tehdään paljon erilaisia harjoitus- ja asiakastöitä sekä omaksutaan laajat perustiedot media-alan eri osa-alueista.

Mitä opiskellaan?

Opiskelija perehtyy erilaisten viestintätuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Hän opiskelee viestinnän perustaitoja kuten käsikirjoittamista, valokuvausta ja kuvankäsittelyä. Lisäksi hän syventyy valintansa mukaan kahteen seuraavista:

- animaatio- ja tehostetuotanto

-  graafinen tuotanto

- verkkopalveluiden tuotanto

- video- ja elokuvatuotanto.

Mediatuotannon opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tekemällä työnantajan määrittelemiä av-alan työtehtäviä.

Kenelle?

Audiovisuaalisen viestinnän ala edellyttää opiskelijalta sitoutumista, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle.

Tutkinnon suoritettuaan hän on moniosaaja, jolla on laaja viestintäalan tuntemus, teknistä osaamista ja mediakriittisyyttä.

Valmistumisen jälkeen

Media-assistentit työskentelevät media-alan yrityksissä kuten lehti-, peli- ja ohjelmistotaloissa, freelancerina tai yrittäjänä. Tutkinnon suorittaminen tuottaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Luonteva jatkokoulutusväylä on esim. ammattikorkeakouluissa audiovisuaalisen viestinnän ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK).

JEDU, Piippola (info) 08-8119111, sähköposti piippola@jedu.fi

Piippola

Jukka Haaranen 044 7692 390

jukka.haaranen@jedu.fi

media-alalle.com

2013 syksyn videokurssin satoa, klikkaa tästä!