Aikuiskoulutus/                             Viriketoiminnanohjaaja (120 ov)

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala,
Viriketoiminnaohjaus; Haku sähköisesti.

Vapaita paikkoja voi kysellä myös hakuajan päätytty.

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani / viriketoiminnanohjausala) suorittaminen näyttötutkintona. Tutkinto muodostuu neljästä näyttötutkintotilaisuudesta.  Valmistavan koulutuksen opinnot koostuvat ohjaustoiminnasta, kuvallisesta ilmaisusta, yrittäjyydestä sekä erilaisista käsi- ja taideteollisuusalan tekniikoista tekstiilin, puun ja metallin työpajoissa painottuen kuitenkin ns. pehmeisiin materiaaleihin. Lisäksi on mahdollista opiskella myös erityistekniikoita (esim. korut, savi, kirjansidonta, lasi).

Mitä opiskellaan?

Kädentaitojen opinnoissa opetellaan eri tekniikoiden perusteita sekä sovelletaan ammattitietoa ohjaustoiminnan erilaisissa tehtävissä ja harjoituksissa. Kursseilla tehdään kokeiluja ja pienimuotoisia harjoitustöitä. Idea- ja näytekansioiden kokoaminen kursseilta kuuluu olennaisena osana opintoihin. Opintoihin sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua, kotitehtäviä ja itsearvointia.

Kenelle?

Koulutus on aikuiskoulutusta, joka toteutetaan näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Opinnot kestävät n. 2–3 vuotta aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä opiskelumuodosta riippuen. Päivämuotoinen koulutus kestää 2 vuotta, monimuoto-opiskelu

n. 2,5 vuotta. Opintoihin sisältyy työssäoppimista, joka suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan aikaisemman osaamisen ja alan työkokemuksen perusteella.

Tutkinnon voi suorittaa:

- oppisopimuksella

- omaehtoisena koulutuksena, jolloin on mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella

   (hakijan pyydettävä päätös työ- ja elinkeinotoimistolta etukäteen)

- opintotuella

Valmistumisen jälkeen:

Viriketoiminnanohjausalan artesaanit työskentelevät mm. kuntien ja järjestöjen palveluksessa erilaisissa ohjaustehtävissä, esimerkiksi työ- ja päivätoimintakeskuksissa, työkeskuksissa tai työpajoissa.

 

Piippola

Susanna Hjulberg, 044 7692 318, susanna.hjulberg@jedu.fi