MakuAitan aamiainen kokosi työelämän edustajia Sieviin 26.2.2019

Tilaisuudessa todettiin, että Sievin yrityksillä ja Koulutuskeskus JEDUlla on ollut yhteistyötä jo pitkän aikaa. Vierailujakin on tehty puolin ja toisin, opiskelijat ovat tutustuneet yritysten toimintaan, ja yritysten edustajat ovat käyneet kertomassa opiskelijoille työelämän pelisäännöistä ja aikatauluista.  

Aktiivinen yhteistyö koetaan edelleen molemmin puolin erittäin tärkeäksi. Vaikka Sievissä ei ole juuri tällä hetkellä suurta työvoiman tarvetta, niin on syytä jo ennakoida lähivuosina eläköityviltä työntekijöiltä vapautuvat paikat. Osaava ja koulutettu työvoima on yhteistyön tulosta: kouluttava organisaatio luo ammatillisen perustan, josta yritykset jatkavat.

Tulevalta työvoimalta edellytetään perustietoja, hyvää tahtotilaa tehdä asioita, halua oppia uutta ja tekevää asennetta. Tähän ajatusmalliin kasvaminen ei ole pelkästään koulun ja työelämän tehtävä, vaan se lähtee jo kotoa.

Toimitusjohtaja Ari Mickos Sievin Teollisuuspuisto Oy:stä esitti huolensa siitä, että alle 18-vuotiaat muualla asuvat nuoret eivät pääse puuttuvan julkisen liikenteen takia oppimaan Sieviin työpaikoille. Toimiva julkinen liikenne, joka palvelisi sekä työssä käyviä että nuoria, olisi sekä yritysten että koulutuskeskuksen etu.

Seuraava työelämäfoorumi on 13.3.2019 klo 7.00 alkaen Haapajärvellä Sinikan lounaspalvelussa (os. Kauppakeskus Stoolperi, Ståhlberginkatu 1)