Pyhännän työelämäfoorumin paikkana 23.4.2019 oli Ravintola Jukkatalo

Pyhännän työelämäfoorumissa olivat työelämän edustajien lisäksi mukana aiemmista foorumeista tutut puhujat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Tanja Heikkonen ja Haapaveden-Siikalatvan seudun elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen.

Pyhännällä työpaikat ovat isoissa yrityksissä, ja ongelmana on saada osaavaa työvoimaa. Osaamista tarvitaan sekä perinteisillä että uusilla aloilla, joten jo koulutuksessa on huomioitava tulevaisuuden osaamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen säilyminen alueella on tärkeää ja kaikilla osapuolilla on vahva tahtotila sekä säilyttää koulutus, että kehittää koulutusta yhteistyössä. Yhteistyön kehittämiseksi sekä Koulutuskeskus JEDUn opettajien, että opiskelijoiden on hyvä jalkautua alueelle ja tutustua yrityksiin.

Työllisyystilanteeseen vaikuttaa vahvasti ammattiin valmistuvien ja jo työssä olevien viihtyminen paikkakunnalla, koska työpaikka on vain yksi osa elämää, mutta muut osa-alueet tärkeimpinä määrittelevät asuinpaikan.