Tutustu metsäalaan videolla

 

Metsäalan asiaa julkaistiin myös MTK-lehdessä viime vuonna seuraavin sanoin.

"Metsäalan perustutkinnossa opiskelijat harjoittelevat puunkorjuuta ja muita metsurin töitä simulaattorilla sekä konkreettisesti metsässä. Koulutuksesta valmistunut osaa uudistaa metsää eri menetelmillä, määrittää ja toteuttaa taimikon ja kasvatusmetsän hoitotarpeen eri menetelmillä. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet toimia koneellisen puunkorjuun tehtävissä.

Uutena koulutuksena Haapajärvellä on alkanut myös metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja. Uusi koulutus on ajankohtainen, sillä alueellinen kysyntä metsäkoneenkuljettajille on suuri. Ammatillisen koulutuksen uuden järjestämisluvan myötä Koulutuskeskus JEDU on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan järjestää myös metsäalan ammattitutkintoa ja siihen sisältyvää kuljetuksen osaamisalaa. Metsäkoneenkuljettaja koulutukseen voi hakea JEDUn nettisivuilla. 

— JEDUssa metsäalan työtehtäviä opiskellaan aidoissa työympäristöissä. Simulaattorilla pystytään toteuttamaan niin metsän hoito- kuin puunkorjuuopinnot. Käymme paljon alan messuilla, työnäytöksissä ja yrityksissä, Junttila kuvailee opintoja.

Metsäalalla verkostoituminen työnantajien ja alan ammattilaisten välillä on korostunut. Työpaikoilta ollaan aktiivisesti yhteydessä alan opettajiin.

— Haapajärvellä metsäalan opettajilla on hyvät työelämäyhteydet. Työnantajat kyselevät opettajilta jatkuvasti työntekijöitä alalle. Metsäalalla on hyvä pöhinä, Junttila kannustaa."