Työelämäfoorumi kokoontui Pyhäjärvellä 21.2.2019

Yrittäjien puheenvuorossa Pirkko Nousiainen nosti esiin monia yrityksiä koskevia asioita, mm. uusien työntekijöiden kouluttamistarpeen ja huolen siitä, mistä saadaan alueen yrityksille jatkajia yrittäjien eläköityessä. Yrittäjät toivovat, että tulevilla työntekijöillä on perusosaaminen hallussa, koska täysin tietämätön henkilö (työssäoppija) sitoo yrittäjää ja vie työaikaa.

Pyhäsalmen kaivoksella on meneillään koko henkilöstöä koskevat osaamiskartoitukset, jotka valmistuvat huhtikuun lopussa. Kaivoksella on muutoskoulutusvelvoite (YT:n jälkeinen toiminta), joten tulosten analysoinnin jälkeen on sopiva aika suunnitella kaivoksen ja Koulutuskeskus JEDUn yhteistyötä.