Työelämän tarpeita Haapajärven foorumissa 13.3.2018


Haapajärvellä Sinikan lounaspalvelussa Tomi Vähäkangas Haapajärven Yrittäjät R.y.:stä avasi yrittäjille tehdyn, heitä itsesään koskevan kyselyn tuloksia. Tärkeimpiä osaamistarpeita olivat mm. talous- ja markkinointiosaaminen, myyntiin liittyvät asiat, somen hyödyntäminen, yrittäjän oma jaksaminen ja yleensäkin työnantajana toimimiseen liittyvät asiat.

Yrittäjien toiveena - ja Koulutuskeskus JEDUn myös - on entistä tiiviimpi yhteistyö, uudenlainen keskinäinen vuoropuhelu, jonka myötävaikutuksella nuoret työllistyvät, aikuisten osaaminen säilyy hyvällä tasolla ja työurat pitenevät.

Haapajärven yritykset ovat saaneet hyvin osaavaa työvoimaa, pulaa on lähinnä erityisosaajista/korkeammin koulutetuista henkilöistä. Työelämän ja koulutuksen yhteistyöllä, työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla, valmistuu entistä parempia osaajia. 

Seuraava työelämäfoorumi on 26.3.2019 klo 7.00 alkaen Haapavedellä Hotelli Haapakanteleessa (os. Vanhatie 47)