Upea kevätaurinko piristi Haapaveden työelämäfoorumia 26.3.2019

Hotelli Haapakanteleeseen kokoontui monen eri alan yrittäjiä ja yrityselämän edustajia. Esko Kupari Demekalta kertoi työelämän odotuksista ja tarpeista. Esille nousivat jämäkkyys työelämätaidoissa ja asennekasvatuksessa sekä vahvat ammatilliset perusvalmiudet ja valmius oppia lisää. Suunnitelmallisilla yritysvierailuilla opiskelijat voivat tutustua jo opiskelujensa alussa alueen yrityksiin ja yritysten työtehtäviin ja saada sitä kautta mahdollisesti jo vahvan tulevaisuuden tavoitteen, johon pyrkiä. 

Haapaveden Teknologiakylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Ollila kertoi heidän yrityksille tarjoamistaan mahdollisuuksista. Hän heitti yrityksille myös nuorten työllistämishaasteen. Lisäksi nuorille ollaan järjestämässä paikallisiin yrityksiin tutustumista Amazing Race –tyyliin.  

Työpaikan kulttuuri ja sieltä saatu esimerkki muovaavat nuorten työelämäkäyttäytymistä eikä pidä unohtaa myöskään positiivisen palautteen merkitystä.  

Seuraava työelämäfoorumi on Reisjärvellä Kartanohotelli Saaressa 27.3.2019.