Yhdeksäs työelämäfoorumi oli 27.3.2019 Reisjärvellä Kartanohotelli Saaressa

Tomi Niskakoski KNK Networksista kertoi omia kokemuksiaan nuorista työpaikalla oppimassa ja oppisopimusopiskelijoista. Hänen mielestään nuoret ovat joustavia ja nopeita omaksumaan uusia asioita. Ammatillisessa koulutuksessa tehdään pohjatyö, jota täydennetään työpaikan syventävällä koulutuksella.

Esille nousivat myös opiskelijoiden yrittäjämäinen asenne ja kesätyöt, joista saa tulevaisuutta varten työkokemusta ja oppii työelämätaitoja. Yleensä kokemukset ovat olleet hyviä ja KNK Networksissa olleista opiskelijoista noin puolet on myöhemmin myös työllistynyt yritykseen.

Yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela kertoi Reisjärven yritystilanteesta. Muissa keskusteluissa käsiteltiin mm. yrityksen roolia ja vastuuta työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa sekä koulutus- ja oppisopimuksen eroja.

Seuraava työelämäfoorumi on Siikalatvalla Pulkkilassa 2.4.2019