Harkinnanvarainen valinta

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista valintapistemäärästä riippumatta harkinnanvaraisen valinnan kautta.   

Harkinnanvaraista valintaa voi käyttää kaikissa ammatillisen koulutuksen hakukohteissa, lukuun ottamatta tutkintoja, joiden opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa pääsy- tai soveltuvuuskoetta (A 699/2017, 13 §). Näitä tutkintoja Jedussa ovat Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (Ylivieska) ja Sosiaali- ja terveysalan perustustutkinto, ensihoidon osaamisala (Oulainen).  

Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos   

1. sinulla on oppimisvaikeuksia 

Sinun tulee toimittaa erityisopettajan lausunto, jossa kuvataan oppimisvaikeudet ja tuen tarpeet sekä viimeisin koulutodistus. Tarvittaessa lisäksi lääkärin-, psykologin- tai muun asiantuntijan lausunto.   

Lausuntojen tulee olla ajantasaisia ja niistä tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti ilmenee opinnoista selviytymisessä.   

2. sosiaaliset syyt edellyttävät sitä 

Sinun tulee toimittaa asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, kuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi millaisia henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä Sinulla on, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta (esim. lastensuojelutoimet, kiusaaminen, hakijan tai perheen pitkäaikaiset sairaudet) sekä hakijan viimeisin koulutodistus.   

Pelkkä sosiaalinen syy tai elämäntilanne ei ole peruste harkinnanvaraiseen hakuun, mikäli ne eivät ole vaikuttaneet heikentävästi opintomenestykseen.   

3. kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen  

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, arvioidaan hakijan kielitaito ohjaamalla hakija kielitestiin.   

4. sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun) tai todistuksesi ei ole vertailukelpoinen 

Sinun tulee toimittaa todistus, josta käy ilmi tähän saakka käyty koulutus (esim. kesken jäänyt peruskoulu/oppivelvollisuus) sekä selvitys siitä, miksi koulutodistus puuttuu.  

5. haet ulkomaalaisella todistuksella 

Sinun tulee toimittaa ulkomailla suoritetun peruskoulun alkuperäinen todistuskopio sekä virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. 

6. sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa 

Sinun tulee toimittaa erityisopettajan lausunto, jossa kuvataan yksilöllistämisen tarpeet sekä hakijan viimeisin koulutodistus. Tarvittaessa lisäksi psykologin tai muun asiantuntijan lausunto.  

Kohtien 1.– 3. perusteella hakiessasi olet mukana myös valintapisteiden mukaan toteutettavassa valinnassa.    

Kohtien 4.-6. tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa ja voit saada opiskelupaikan vain koulun päätöksellä 

  • olet keskeyttänyt peruskoulun 
  • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus 
  • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa ja äidinkielessä  

 

Ohje harkintaan perustuvaan valintaan osallistuvalle hakijalle  

 

1.) Keskustele oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa asiasta. Varmista, että harkintaan perustuva valinta on sinulle oikea hakuväylä.  

2.) Hanki harkinnanvaraisen haun perusteen mukaiset asiakirjat yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

3.) Osallistu yhteishakuun täyttämällä hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi Ilmoita yhteishaun hakulomakkeella, mikäli haet harkintaan perustuvassa valinnassa. 

4.) Tulosta yhteishaun valmis hakemuksesi Opintopolusta.  

5.) Postita yhteishaun hakemus ja kohdan 2 mukaiset 31.3.2023 mennessä jokaiseen JEDUn yksikköön, johon olet hakenut.  Merkitse kirjekuoren päälle ”Harkintaan perustuvan valinnan liitteet”.  

6.) Osallistu pääsykokeeseen, mikäli sinut kutsutaan siihen.  

 

Yhteystiedot liitteiden postitusta varten 

Koulutuskeskus Jedu, Haapajärvi 
Opinto-ohjaaja 
Erkkiläntie 1 
85800 Haapajärvi 

Koulutuskeskus Jedu, Haapavesi 
Opinto-ohjaaja 
PL 53 
86601 Haapavesi 

Koulutuskeskus Jedu, Kalajoki 
Opinto-ohjaaja 
Opintie 2 
85100 Kalajoki 

Koulutuskeskus Jedu, Nivala 
Opinto-ohjaaja 
PL 72 
85501 Nivala 

Koulutuskeskus Jedu, Oulainen 
Opinto-ohjaaja 
PL 40 
86301 Oulainen 

Koulutuskeskus Jedu, Piippola 
Opinto-ohjaaja 
Keskustie 29 
92620 Piippola 

Koulutuskeskus Jedu, Ylivieska 
Opinto-ohjaaja 
PL 124 
84101 Ylivieska