Kielikoe

Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinun tulee suorittaa suomen kielen koe. Kokeen hyväksytty suorittaminen on edellytys opiskelupaikan saamiselle. Opiskelupaikan saamiseen vaikuttaa myös se, onko ryhmässä vapaita opiskelupaikkoja. Lopullisen päätöksen opiskelupaikan myöntämisestä tekee koulutusjohtaja tai -päällikkö.

Kielikokeeseen kutsutaan erikseen. Kielikoe järjestetään sillä paikkakunnalla, jonne haet opiskelemaan.

Jätä siis ensin hakemus koulutukseen paikkakunnalle ja jää odottamaan kutsua kielikokeeseen.

Koetta ei tarvitse suorittaa, jos hakija

  • on suorittanut peruskoulun Suomessa.
  • on aikaisemmin suorittanut ammattitutkinnon Suomessa.
  • on suorittanut yleisen kielitutkinnon (YKI-testin) kaikki osakokeet arvosanalla kiitettävä.
  • on suorittanut valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Suomen kielen kokeen kirjallinen osio kestää 1,5 tuntia. Se koostuu tekstinymmärtämis- ja kirjoitustehtävistä. Sen jälkeen on haastatteluosuus.

Kielitaitovaatimukset

Sosiaali- ja terveysala, sähköala, tieto- ja viestintätekniikka, turvallisuusala sekä liiketalous: A2.2.

Muut alat: A1.3-taso

Kokeen jälkeen jokainen hakija saa sähköpostilla tiedon siitä, onko hänet valittu opiskelijaksi.

Yhteishakuun liittyvä kielikoe

Jedun seuraavat kielikokeet ovat  4.10.2023 ja 22.11.2023. Koe järjestetään Ylivieskassa, vaikka hakija olisi hakenut johonkin toiseen JEDUn toimipisteeseen. Hakijalle lähetetään erillinen kutsu kielikokeeseen. Yhteishaussa hakevat eivät voi tehdä kielikoetta etäyhteydellä.