Maahanmuuttajille / For immigrants

Maahanmuuttajan opintopolku JEDUssa voi koostua joko valmentavasta koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta tai molemmista. Koska riittävä suomen kielen taito (taitotaso B.1.) on yhtenä pääsyvaatimuksena ammatilliseen koulutukseen, moni aloittaa opiskelun valmentavasta koulutuksesta.

 

Valmentava koulutus / kielikoulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan eli VALMA-koulutukseen voi hakeutua esim. kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Suomen kielen lähtötasovaatimus on A2 tai peruskoulutodistuksen arvosana 7. Koulutuksessa voi opiskella kieltä, parantaa opiskeluvalmiuksia ja saada ohjausta ammatinvalinnassa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Opiskelija voi siirtyä joustavasti suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta, kun riittävä kielitaito on saavutettu.

> Valma-esite

> Kielikoulutus alueella

> Peruskoulutus alueella


Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajat voivat hakeutua samoihin ammatillisiin koulutuksiin kuin muutkin. Edellytyksenä on, että pystyy opiskelemaan suomen kielellä (taitotaso B.1.) Hakijan tulee osallistua kielikokeeseen, jos hänellä ei ole dokumenttia, jolla osoittaa tarvittava osaaminen.

> Koulutukset

 

For immigrants

Immigrants study path can consist of either preparatory education or vocational qualification or both. One of the admission requirements for vocational qualification is adequate skills in Finnish language (level B.1.) Many immigrants begin their studies with preparatory education (where adequate level is A2). Immigrants can apply to all vocational qualifications. Applicant has to participate and pass a language test, if she/he does not have a dokument to prove adequate skills in Finnish language.

Preparatory education

  • You can apply for prepatory edcation for vocational education and training (VALMA) for example after completing integration training.
  • You have to have Finnish language skill at level A2. or Finnish language grade 7 from finnish primary school.
  • During the VALMA education you can study Finnish, improve your study skills and get career guidance and guidance for applying to study a vocational qualification.
  • Student can flexibly move to study vocational qualification when adequate Finnish skills has been obtained.

 Language courses on the region

 Basic education for adults

  • Kalajoki Christian college organizes basic education for immigrants, who do not have completed basic education in Finland or their native country.

Yhteystiedot

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi
Piippola (Siikalatva)
Siekkinen Hannele
Koulutusjohtaja
0447692334
hannele.siekkinen@jedu.fi