Maahanmuuttajille / For immigrants

Maahanmuuttajan opintopolku JEDUssa voi koostua joko valmentavasta koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta tai molemmista. Koska riittävä suomen kielen taito on yhtenä pääsyvaatimuksena ammatilliseen koulutukseen, moni aloittaa opiskelun valmentavasta koulutuksesta.

Kielitaitovaatimukset

Sosiaali- ja terveysala, sähköala, tieto- ja viestintätekniikka, turvallisuusala sekä liiketalous: A2.2.

Muut alat: A1.3-taso

Kokeen jälkeen jokainen hakija saa sähköpostilla tiedon siitä, onko hänet valittu opiskelijaksi.

 

Valmentava koulutus / kielikoulutus

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVA-koulutukseen voi hakeutua esim. kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Kielitaitovaatimus valmentavaan koulutukseen on A1.1. Koulutuksessa voi opiskella kieltä, parantaa opiskeluvalmiuksia ja saada ohjausta ammatinvalinnassa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Opiskelija voi siirtyä joustavasti suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta, kun riittävä kielitaito on saavutettu.

> TUVA-koulutus

> Kielikoulutus alueella

> Peruskoulutus alueella


Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajat voivat hakeutua samoihin ammatillisiin koulutuksiin kuin muutkin. Edellytyksenä on, että pystyy opiskelemaan suomen kielellä. Hakijan tulee osallistua kielikokeeseen, jos hänellä ei ole dokumenttia, jolla osoittaa tarvittava osaaminen.

> Koulutukset

 

Alaikäiset ulkomaiset hakijat

Jatkuvan haun tai opintopolun kautta hakevat ulkomaiset alaikäiset hakijat hyväksytään opiskelijoiksi, jos heillä on Suomessa asuva huoltaja, tai huoltaja tulee Suomeen työskentelemään/opiskelemaan alaikäisen mukana.

Kielikoe tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen opintojen alkua.

 

For immigrants

Immigrants study path can consist of either preparatory education or vocational qualification or both. One of the admission requirements for vocational qualification is adequate skills in Finnish language (level A2.2 or A1.3 depending on the field of studies). Many immigrants begin their studies with preparatory education. Immigrants can apply to all vocational qualifications. Applicant has to participate and pass a language test, if she/he does not have a dokument to prove adequate skills in Finnish language.

Preparatory education

  • You can apply for prepatory edcation for vocational education and training (TUVA) for example after completing integration training.
  • You have to have Finnish language skill at level A1.1 
  • During the TUVA education you can study Finnish, improve your study skills and get career guidance and guidance for applying to study a vocational qualification.
  • Student can flexibly move to study vocational qualification when adequate Finnish skills has been obtained.

 Language courses on the region

 Basic education for adults

  • Kalajoki Christian College organizes basic education for immigrants, who do not have completed basic education in Finland or their native country.

Underage foreign applicants

Those foreign applicants who are underage and who are applying for a study place through rolling admissions or through an education path will be accepted as students in JEDU, if they have a guardian residing in Finland or if the guardian is coming to Finland for work or study purposes together with the underage applicant.   

Before the start of the studies, the applicants must pass the Finnish language exam.


Yhteystiedot

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
0405903101
timo.seppala@jedu.fi
Haapavesi
Leppälä Jukka
Koulutuspäällikkö
0401428789
jukka.leppala@jedu.fi
Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
Koulutusjohtaja
0447692272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi
Kalajoki
Siirilä Esa
Koulutusjohtaja
0401508432
esa.siirila@jedu.fi
Nivala
Huovari Tomi
Koulutuspäällikkö
0500385356
tomi.huovari@jedu.fi
Nivala
Lukkarinen Mika
Koulutuspäällikkö
044 0410221
mika.lukkarinen@jedu.fi
Nivala
Saarela Jyrki
Koulutusjohtaja
0401428611
jyrki.saarela@jedu.fi
Oulainen
Huovinen Tuija
Koulutusjohtaja
0407128122
tuija.huovinen@jedu.fi
Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi
Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
Koulutusjohtaja
0447692238
marko.parhiala@jedu.fi
Ylivieska
Heinonen Päivi
Koulutusjohtaja
0403120407
paivi.heinonen@jedu.fi