Pääsykokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet JEDUssa 2022. Kutsut valintakokeeseen tulee kaikille hakijoille sähköpostiin.

 

Nivala, logistiikan perustutkinto:

Opiskelijavalinta tehdään Opetushallituksen opiskelijavalintaperusteiden sekä pääsykokeen perusteella.

Pääsykoe muodostuu hakijan ongelmanratkaisua ja teknistä hahmotuskykyä sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista.

Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 0 - 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Ongelmanratkaisu ja tekninen hahmotuskyky 0 - 5 p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen (haastattelu) 0 - 5 p.

Hakija ei voi tulla valituksi hakukohteeseen, jos ei osallistu pääsykokeeseen.

Pääsykokeet järjestetään 25.-27.4.2022 osoitteessa Maliskyläntie 2, 85500 Nivala.

Osallistut kokeeseen vain yhtenä päivänä.

 

Nivala, rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Opiskelijavalinta tehdään Opetushallituksen opiskelijavalintaperusteiden sekä pääsykokeen perusteella.

Pääsykoe muodostuu hakijan ongelmanratkaisua ja teknistä hahmotuskykyä sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista.

Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 0 - 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Ongelmanratkaisu ja tekninen hahmotuskyky 0 - 5 p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen (haastattelu) 0 - 5 p.

Hakija ei voi tulla valituksi hakukohteeseen, jos ei osallistu pääsykokeeseen.

Pääsykokeet järjestetään 25.-27.4.2022 osoitteessa Maliskyläntie 2, 85500 Nivala.

Osallistut kokeeseen vain yhtenä päivänä.

 

Nivala, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Pääsykoe toteutetaan webropol-kyselynä myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana.


Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

 

Oulainen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito:

Opiskelijavalinta tehdään Opetushallituksen opiskelijavalintaperusteiden sekä pääsykokeen perusteella.

Pääsykoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 1- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Pääsykoe on kaksiosainen. Ensimmäinen osa järjestetään 25.4.2022,  28.4.2022 tai 29.4.2021.

Kukin hakija osallistuu vain yhteen valintakoepäivään ensimmäisessä osiossa.

Ensimmäisen osan perusteella kutsutaan pääsykokeen toiseen vaiheeseen, joka on psykologin tekemä soveltuvuusarviointi. Se järjestetään 12.5.2022.

Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Pääsykoe järjestetään osoitteessa: Kuntotie 2, 86300 Oulainen


Oulainen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja:

Pääsykokeen tarkoituksena on arvioida lähihoitajaksi hakeutuvien opiskelijoiden soveltuvuutta lähihoitajan työhön.

Käytämme Opetus- kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsykoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Hakija osallistuu vain yhteen koepäivään, joko 20.4.2022 tai 21.4.2022.

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Valintakokeen varapäivä järjestetään 4.5.2022. Varapäivään voi osallistua vain etukäteen ilmoittautumalla kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykoe järjestetään osoitteessa: Kuntotie 2, 86300 Oulainen

 

Ylivieska, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja:

Pääsykokeen tarkoituksena on arvioida lähihoitajaksi hakeutuvien opiskelijoiden soveltuvuutta lähihoitajan työhön.

Käytämme Opetus- kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsykoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Hakija osallistuu vain yhteen koepäivään, joko 26.4.2022 tai 27.4.2022.

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Pääsykokeen varapäivä järjestetään 10.5.2022. Varapäivään osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykokeet järjestetään 26.4.2022 ja 27.4.2022 osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska

 

Ylivieska Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto:

Opiskelijavalinta perustuu pelkkään valintakokeeseen.

Valintakokeeseen sisältyy ennakkotehtävä, haastattelu sekä motivaatiota mittaavia tehtäviä.

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin pääsykoekutsujen yhteydessä.

Valintakokeen varapäivä järjestetään 10.5.2022. Varapäivään osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykokeet järjestetään 3.5.2022 osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska

 

Ylivieska, turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijavalinta tehdään Opetushallituksen opiskelijavalintaperusteiden sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsykoe sisältää kaksi (2) osiota:

- Kirjallinen ennakkotehtävä, joka tulee valintakoekutsun yhteydessä hakijan sähköpostiin. Tehtävällä arvioidaan hakijan luetun ymmärtämistaitoa sekä kykyä tuottaa kirjallista tekstiä.

- Henkilökohtainen haastattelu Ylivieskan toimipisteessä. Haastattelulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta turvallisuusalalle sekä sopivuutta turvallisuuspainotteiseen palveluammattiin.

Pääsykoepäivä on 5.5.2022. Varapäivä on 10.5.2022.

Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla pääsy- ja soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Valintaperusteet: todistuspistevalinta sekä hyväksytty tulos pääsykokeesta.

Pääsykokeen varapäivä järjestetään 10.5.2022. Varapäivään osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykokeet järjestetään 5.5.2022 osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska