Pääsykokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet JEDUssa 2023. Kutsut valintakokeeseen tulee kaikille hakijoille sähköpostiin.

 

Oulainen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito:

Opiskelijavalinta tehdään Opetushallituksen opiskelijavalintaperusteiden sekä pääsykokeen perusteella.

Pääsykoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Hyväksytystä pääsykokeesta hakija saa 1- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Pääsykoe on kaksiosainen. Ensimmäinen osa järjestetään 19.4.–20.4.2023 (varapäivä 3.5.2023)

Kukin hakija saa kutsun sähköpostilla vain yhteen valintakoepäivään ensimmäisessä osiossa.

Ensimmäisen osan perusteella kutsutaan pääsykokeen toiseen vaiheeseen, joka on psykologin tekemä soveltuvuusarviointi. Se järjestetään 11.5.2023.

Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Pääsykoe järjestetään osoitteessa: Kuntotie 2, 86300 Oulainen


Oulainen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja:

Pääsykokeen tarkoituksena on arvioida lähihoitajaksi hakeutuvien opiskelijoiden soveltuvuutta lähihoitajan työhön.

Käytämme Opetus- kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsykoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Hakija saa sähköpostilla kutsun vain yhteen koepäivään, 25.-26.4.2023 (varapäivä 3.5.2023)

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Valintakokeen varapäivä järjestetään 4.5.2022. Varapäivään voi osallistua vain etukäteen ilmoittautumalla kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykoe järjestetään osoitteessa: Kuntotie 2, 86300 Oulainen

 

Ylivieska, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja:

Pääsykokeen tarkoituksena on arvioida lähihoitajaksi hakeutuvien opiskelijoiden soveltuvuutta lähihoitajan työhön.

Käytämme Opetus- kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0- 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3p.
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.
 4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsykoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Hakija saa sähköpostilla kutsun vain yhteen koepäivään, 9.-11.5.2023 (varapäivä 15.5.2023)

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Pääsykokeen varapäivä järjestetään 15.5.2023. Varapäivään osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykokeet järjestetään osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska

 

Ylivieska Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto:

Opiskelijavalinta perustuu pelkkään valintakokeeseen.

Valintakokeeseen sisältyy ennakkotehtävä (tutustu ennakkotehtävään tästä linkistä), haastattelu sekä motivaatiota mittaavia tehtäviä.

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Hakijalle tiedotetaan sähköpostilla pääsykokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin pääsykoekutsujen yhteydessä.

Valintakokeen varapäivä järjestetään 15.5.2022. Varapäivään osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Pääsykokeet järjestetään 3.5.2023 osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska

 

Ylivieska, turvallisuusalan perustutkinto

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10p.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0 - 4 p (haastattelu).
 1. Tekninen taitavuus 0 – 2 p. (kuntotesti)
 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0 - 4 p. (ennakkotehtävä)

Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Pääsykoepäivä on 25.4.2023. Varapäivä on 15.5.2023. Varapäivään voi osallistua vain etukäteen ilmoittautumalla kutsukirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla pääsy- ja soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sisällöstä ja järjestelyistä tarkemmin koekutsujen yhteydessä.

Valintaperusteet: todistuspistevalinta sekä hyväksytty tulos pääsykokeesta.

Pääsykokeet järjestetään osoitteessa Kuusitie 6, 84100 Ylivieska.

 

Pääsykokeita ei järjestetä seuraavissa tutkinnoissa: Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Logistiikan perustutkinto ja Rakennusalan perustutkinto (maarakennuskoneenkuljetus)