Tietoa tutkinnoista

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden, sekä tietoja ja taitoja ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen tueksi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, jossa sovitaan hankittavasta osaamisesta mm. opiskeltavista tutkinnon osista, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta jne.

Ammatillinen perustutkinto sisältää:

  • Ammatillisia tutkinnon osia
  • Yhteisiä tutkinnon osia
  • Vapaasti valittavia tutkinnon osia

Ammatillisia perustutkintoja voi opiskella myös oppisopimuksella.

 

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi opiskella koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen.

Hakijan kanssa tehdään aina henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma opiskelua varten ja sitä päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä.

Ammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena opiskelu oppisopimuksena tai työvoimakoulutuksena.

 

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan samalla tavalla kuin ammattitutkinnoissa. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista. Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma.

Erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena opiskelu oppisopimuksena tai työvoimakoulutuksena.

 

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta sopivan tutkinnon löytämisessä tai koulutukseen hakeutumisessa, ota rohkeasti yhteyttä tutkintojen yhteyshenkilöihin!

Tutkintojen lisäksi järjestämme lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä lupa- ja korttikoulutuksia. Osan lyhyt koulutuksista järjestää tytäryhtiömme Jokiedu Oy.

 

Yhdistelmätutkinnot

Yhdistelmätutkinto-opiskelijana (ammatillinenperustutkinto + ylioppilastutkinto) suoritat ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon. Samalla valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin opiskelemalla lukion kursseja. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää loppuun suoritettua ammatillista perustutkintoa. Voit myös suorittaa ammatillisen perustutkinnon + ylioppilastutkinnon + lukion. Voit suorittaa yhdistelmätutkinnon myös suorittamalla kaksi ammatillista perustutkintoa.


Väyläopinnot

Haluatko lyhentää kokonaisopiskeluaikaasi ja siirtyä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun? Voit opiskella ammatillisten opintojesi aikana ammattikorkeakouluopintoja, jotka saat osaksi ammatillista tutkintoa, antavat antavat valmiuksia AMK:n pääsykokeita varten, saat alakohtaisesti tunnustetuksi osaksi AMK-tutkintoa, nopeuttavat AMK-tutkintosi valmistumista, voidaan sisällyttää osaksi polkuopintoja (45 op).