JEDU:n pedagoginen osuuskunta

 

JOKKY-osuuskunta on vuonna 2013 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään perustettu pedagoginen osuuskunta, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, sekä helpottaa työllistymistä opintojen aikana, sekä valmistumisen jälkeen. Osuuskunta on yritys, joka toimii yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kaikkien oppilaitosten kanssa.

Osuuskunta toimii työnantajana opiskelijalle, vaikka kaikki osuuskuntalaiset omistavatkin osuuskunnan yhtä suurella omistusosuudella. Jäseniä JOKKY-osuuskunnassa on noin 70. Osuuskunnassa on mahdollista harjoittaa kaikkea Suomessa laillista liiketoimintaa ja myös oma harrastus on mahdollista tuotteistaa osuuskunnan kautta.

Osuuskunta toimii opiskelijalle yhtenä yrittäjyyden oppimisympäristönä. Osuuskuntatoiminta voi olla osa ammatillisia- tai vapaasti valittavia opintoja. Myös työssäoppimisen suorittaminen on mahdollista osuuskunnan kautta.

Opiskelijana osuuskunnassa tapahtuvasta toiminnasta voi saada opintosuorituksia ja rahapalkkaa.

Osuuskuntatoiminnan etuna on se, että opiskelija voi jo opiskeluaikanaan luoda laajoja verkostoja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä verkostoja hän pääsee valmistuttuaan hyödyntämään työmarkkinoilla tai yrityselämässä. Osuuskunta tarjoaa tarvittaessa myös tukea ja neuvoja oman yrityksen perustamiseen.

 

Kenelle osuuskunta on tarkoitettu ja miten jäseneksi pääsee?

  • JOKKY-osuuskunta on tarkoitettu JEDUn täysi-ikäisille opiskelijoille, vuoden sisällä JEDUsta valmistuneille ja JEDU:n henkilökunnalle
  • Osuuskunnan toimintaan pääsee mukaan maksamalla 10 euron liittymismaksun ja 20 euron osuusmaksun
  • Osuuskunnan hallitus hyväksyy jäsenet
  • Osuuskunnassa voi olla mukana vielä kaksi vuotta valmistumisen jälkeen

Lisää tietoa osuuskunnan toimijoista, toiminnasta sekä tarjolla olevista töistä löydät JOKKY osk -Facebook –sivuilta osoitteesta:

https://www.facebook.com/JOKKY-osk-639867519371284/


Haluatko liittyä jäseneksi tai alkaa yhteistyöhön osuuskunnan kanssa? Onko sinulla kysyttävää osuuskunnan toiminnasta?


Ota yhteyttä
Ulla Rantala, osuuskuntakoordinaattori
ulla.rantala@jedu.fi
puh. 040 7128 147