Koulutukset


Perustutkinnot on tarkoitettu ensimmäiseksi ammatilliseksi tutkinnoksi. Tutkinnon suoritustapa riippuu siitä onko tutkinto sinulle ensimmäinen peruskoulun jälkeen vai oletko jo suorittanut aiempia tutkintoja.

Ammattitutkinnot tarjoavat perustutkintoa syvempää osaamista kyseiseltä alalta.

Erikoisammattitutkinnoissa syvennät osaamistasi alalla tarkemmin rajatussa erityisosaamisessa. Erikoisammattitutkinnossa vaaditaan yleensä perus- ja/tai ammattitutkinnon suorittamista ensin sekä useamman vuoden työkokemusta alalta.

Koulutuskeskus JEDUssa tarjoamme tutkintoja seuraavilla aloilla

  • Humanistiset ja taidealat
  • Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet
  • Luonnontieteet
  • Maa- ja metsätalousalat
  • Palvelualat
  • Tekniikan alat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
  • Valmentavat koulutukset (TELMA ja VALMA)

Tutkintojen lisäksi järjestämme lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä lupa- ja korttikoulutuksia.

Osan lyhyt koulutuksista järjestää tytäryhtiömme Jokiedu Oy.