Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet


Tervetuloa opiskelemaan kauppa-, hallinto- ja oikeustieteitä ja suorittamaan alan tutkinto Koulutuskeskus JEDUun!

Ammatillisessa perustutkinnossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatin edellyttämä laaja-alainen perusosaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi opiskella koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen.

Erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan samalla tavalla kuin ammattitutkinnoissa. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena opiskelu oppisopimuksena tai työvoimakoulutuksena.