Opiskelu


Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden, sekä tietoja ja taitoja ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen tueksi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, jossa sovitaan mm. suoritettavista tutkinnon osista, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta jne.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillisen perustutkinto sisältää:

  • Ammatillisia tutkinnon osia
  • Yhteisiä tutkinnon osia
  • Vapaasti valittavia tutkinnon osia

Ammatillisia perustutkintoja voi opiskella myös oppisopimuksella.

 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, mutta tutkinto alalta puuttuu, voi suorittaa koko tutkinnon tai sen osan näytöillä, osallistumatta koulutukseen.

Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakijan kanssa tehdään aina henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma opiskelua varten ja sitä päivitetään jatkuvasti opintojen edetessä.

Ammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

 

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkintoja on tarjolla useilla aloilla myös Koulutuskeskus JEDUssa. 

Erikoisammattitutkinnoissa opiskellaan samalla tavalla kuin ammattitutkinnoissa. Uudessa ammatillisessa koulutuksessa on vain yksi tutkinnon suoritustapa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma.

Opiskelu voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnon opiskelu on maksullista, poikkeuksena oppisopimus- ja työvoimakoulutus.

 

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta sopivan tutkinnon löytämisessä tai koulutukseen hakeutumisessa, ota rohkeasti yhteyttä tutkintojen yhteyshenkilöihin!