Maahanmuuttajille

Maahanmuuttajan opintopolku JEDUssa voi koostua joko valmentavasta koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta tai molemmista. Koska riittävä suomen kielen taito (taitotaso B.1.) on yhtenä pääsyvaatimuksena ammatilliseen koulutukseen, moni aloittaa opiskelun valmentavasta koulutuksesta.

 

Valmentava koulutus / kielikoulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan eli VALMA-koulutukseen voi hakeutua esim. kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Suomen kielen lähtötasovaatimus on A2.2. Koulutuksessa voi opiskella kieltä, parantaa opiskeluvalmiuksia ja saada ohjausta ammatinvalinnassa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Opiskelija voi siirtyä joustavasti suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta, kun riittävä kielitaito on saavutettu.

> Valma-esite


Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajat voivat hakeutua samoihin nuorten ja aikuisten ammatillisiin koulutuksiin kuin muutkin. Edellytyksenä on, että pystyy opiskelemaan suomen kielellä (taitotaso B.1.) Hakijan tulee osallistua kielikokeeseen, jos hänellä ei ole dokumenttia, jolla osoittaa tarvittava osaaminen.

> Koulutukset

 


Yhteystiedot

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi
Piippola (Siikalatva)
Siekkinen Hannele
Koulutusjohtaja
0447692334
hannele.siekkinen@jedu.fi
Ylivieska
Sydänmetsä Tytti
Suunnittelija
0403120410
tytti.sydanmetsa@jedu.fi