Opintojen rahoitus

Ammatillisten opintojen rahoituskanavia on useita

 

Aikuisopiskelijan tukivaihtoehdot pähkinänkuoressa

Aikuisopiskelijan toimeentulo opiskeluaikana riippuu

 • työmarkkina-asemasta
 • koulutusmuodosta (omaehtoinen aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus)
 • opiskelumuodosta (päätoiminen, sivutoiminen)
 • palkkatuloista ja muista etuuksista

Selvitä mahdollisuutesi etukäteen viranomaisilta (TE-palvelut, Kela), vakuutus- tai eläkeyhtiöltäsi (ammatillinen kuntoutus/uudelleenkoulutus) tai oppilaitoksista aikuiskoulutuksen asiantuntijoilta


Jos olet työssäkäyvä opintojen alkaessa tai opiskeluaikana

 • Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki
 • Kelan opintotuki
 • palkkatulot + soviteltu työttömyysturva, jos opiskelet sivutoimisesti
 • oppisopimuskoulutuksessa palkkatulot + oppisopimusetuudet (esim. päiväraha lähiopiskelupäiviltä)


Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi

 • omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla (TE-palvelut, Kela)
 • työvoimakoulutus työvoimakoulutuksen etuuksilla (työttömyysturva, TE-palvelut, Kela)


Maahanmuuttajilla

 • kotoutumistuki tai
 • edellä mainitut etuudet


Huom. opiskelun päätoimisuus / sivutoimisuus kannattaa varmistaa oppilaitoksesta!

Aikuiskoulutuksessa opinnot henkilökohtaistetaan ja sama koulutus saattaa olla toiselle sivutoimista ja toiselle päätoimista,
https://www.kela.fi/opintotuki-paatoimisuus.