OppisopimuskoulutusKenelle?

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle.

Oppisopimuksen alaikäraja on 15 vuotta ja opiskelijan lähtötaso voi olla kansakoulu, peruskoulu tai lukio. Oppisopimuskoulutukseen voi tulla myös ammatinvaihtaja, jolla on jo jokin ammatillinen peruskoulutus ja/tai työkokemus. 

Missä?
Oppisopimus edellyttää työpaikkaa ja perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.
 
Miten?
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden aiempi koulutus ja työkokemus sekä oppisopimustyöpaikan mahdollisuudet. Oppisopimuskoulutuksen kesto riippuu täysin oppisopimuksen solmineen henkilön osaamistasosta henkilökohtaistamisen periaatteiden mukaisesti. 

Työpaikalla opiskelijan opiskelua ohjaa työpaikkakouluttaja.

Oppisopimuskoulutusta voidaan järjestää myös tutkintoon johtamattomana lisäkoulutuksena, jolloin koulutus räätälöidään täysin työnantajan tarpeisiin. Korkeakoulu- ja yliopistokoulutusta ei voi suorittaa oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnopetuksen aikana ja tietopuolisen koulutuksen ajalta taloudellista tukea mikäli ko. ajalta työnantaja ei maksa palkkaa.

Myös yrittäjä voi kehittää ammattitaitoaan tai syventää omaa osaamistaan yrittäjänä oppisopimuskoulutuksen avulla. Yrittäjän oppisopimus ei perustu työsopimukseen vaan yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välillä tehtävään sopimukseen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Yrittäjälle ei makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä tehdystä opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Toiselle yrittäjälle voidaan kuitenkin maksaa koulutuskorvaus oppisopimuskoulutuksesta olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Muutoin yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa.
 
Kysy lisää!
- Humanistinen ja kasvatusala / Matkailu-, ravitsemis- ja talousala / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala / Yhteiskuntatieteiden,liiketalouden ja hallinnon ala > Seija Koutonen
- Kulttuuriala / Luonnontieteiden ala / Luonnonvara- ja ympäristöala / Tekniikan ja liikenteen ala > Anneli Partanen
 

Yhteystiedot

Nivala
Koutonen Seija
Koulutustarkastaja, oppisopimuskoulutus
0408432238
seija.koutonen@jedu.fi

Nivala
Partanen Anneli
Koulutustarkastaja, oppisopimuskoulutus
0447692231
anneli.partanen@jedu.fi

Nivala
Mehtälä Paula
Opintosihteeri, oppisopimuskoulutus/projektikoordinaattori, Parasta Palvelua Pohjoinen
0447692474
paula.mehtala@jedu.fi