Yrittäjäopiskelijalle

Oppisopimusopiskelu on yrittäjälle erinomainen väylä kehittää omaa osaamistaan sekä parantaa yrityksensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Oppisopimusopiskelu sopii myös sukupolvenvaihdostilanteisiin.

Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena

 • yrittäjän ammattitutkinnon
 • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon

tai opiskelemalla toimialasi

 • ammatillisen perustutkinnon
 • ammattitutkinnon
 • erikoisammattitutkinnon
 • muun lisäkoulutuksen 

Perustietoja yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta

 • tapahtuu pääsääntöisesti omassa yrityksessäsi
 • perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän (oppisopimustoimisto) väliseen sopimukseen
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja koulutustarpeidesi mukaisesti
 • koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät kohdistuvat suoraan oman yrityksesi kehittämiseen 
 • on maksutonta

Mentori yrittäjän tukena

Jokaiselle yrittäjänä toimivalle oppisopimusopiskelijalle nimetään opiskelujen tueksi mentori, joka voi olla esimerkiksi toinen yrittäjä.

Mentori

 • perehtyy tutkinnon sisältöön ja arvioinnin kriteereihin
 • sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa
 • antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään toimintaansa
 • arvioi oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa