Työvoimakoulutus


Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Lisäksi yritykset voivat toteuttaa esim. rekrytointikoulutuksensa työvoimakoulutuksena. Koulutus on osallistujille maksutonta ja opiskeluajalta saa työttömyysturvaa.

Linkkejä:

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Koulutustarjonta löytyy ja koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden kautta http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/

Koulutuskeskus JEDUn työvoimakoulutustarjontaan voit tutustua koulutuskalenterissamme.

Haku ja valinta työvoimakoulutukseen

KELA/Työllistymistä edistävät toimenpiteet

Vaihtoehtona omaehtoiset opinnot työttömyysturvalla

Jos sopivaa työvoimakoulutusta ei löydy, voit työttömänä harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. opiskella uuden ammatin tai suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Voit saada työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun, jos

  • olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
  • olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä
  • sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve
  • opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja
  • opinnot ovat päätoimisia

TE-toimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä.