Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Lisäksi yritykset voivat toteuttaa esim. rekrytointikoulutuksensa työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutus on maksutonta ja opiskelijat ovat oikeutettuja työttömyysturvan lisäksi kulukorvaukseen.

Linkkejä:

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Koulutustarjonta löytyy ja koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden kautta. Tätä kautta voit hakeutua myös Koulutuskeskus JEDUn järjestämiin työvoimakoulutuksiin.
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Koulutuskeskus JEDUn työvoimakoulutustarjontaan voit tutustua koulutuskalenterissamme.

Haku ja valinta työvoimakoulutukseen

KELA/Työllistymistä edistävät toimenpiteet

Vaihtoehtona omaehtoiset opinnot työttömyysetuudella tuettuna

Jos sopivaa työvoimakoulutusta ei löydy, voit työttömänä harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. opiskella uuden ammatin tai suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Voit saada työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun, jos

  • olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
  • olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä
  • sinulla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve
  • opiskelustasi on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja
  • opinnot ovat päätoimisia

TE-toimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä.

Lyhytkestoinen koulutus ilman TE-toimiston tarveharkintaa

25 vuotta täyttäneillä työttömillä on vuoden alusta lähtien mahdollisuus opiskella max 6 kuukautta kestäviä ammatillisia opintoja ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Ilmoitus TE-toimistoon riittää. Voit esim. päivittää tai täydentää osaamistasi tai opiskella uutta - vaikkapa tutkinnon osan kiinnostavasta tutkinnosta. Opinnot voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia.  Velvollisuus hakea ja ottaa vastaan työtä säilyy.

Kokotutkinnon ajalle tarvitaan edelleen TE-toimiston päätös

Pidempikestoisen opiskelun osalta mahdollisuus työttömyysturvaan perustuu aina tarveharkintaan, joten ota yhteyttä TE-toimistoon ennen opintojen alkua. Lisäksi tarvitset oppilaitoksesta alustavan suunnitelman opintojen kestosta ja laajuudesta.

Lisätietoja http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html