Yhdistelmätutkinto

Yhdistelmätutkinto

Yhdistelmätutkinto-opiskelijana (ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto) suoritat ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon. Samalla valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin opiskelemalla lukion kursseja. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää loppuun suoritettua ammatillista perustutkintoa.

Voit myös suorittaa ammatillisen perustutkinnon + ylioppilastutkinnon + lukion. Käytännössä suoritat sen verran lisää lukio-opintoja, että saat myös lukiosta päättötodistuksen aikuislukion vaatimusten mukaisesti. Voit suorittaa yhdistelmätutkinnon myös suorittamalla kaksi ammatillista perustutkintoa.

Kysy lisätietoja opinto-ohjaajilta.

Yhdistelmätutkinnolla jatko-opintovalmiutesi paranevat, kun opiskelet laajemmin esim. kieliä ja matematiikkaa. Kuitenkin sinulla on ammatti opiskeltuna ja mahdollisuus hakeutua myös työelämään. Ammatillisten aineiden opiskelu teorian rinnalla on mielekästä ja selkeyttää ura- ja työpolkua. Käytännön aloilla myös kädentaidot paranevat. Ammattiaineita opiskelemalla saat hyvän kuvan ammattialasta ja sen tarjoamista etenemismahdollisuuksista sekä samalla hyvät jatko-opintokelpoisuudet
ja -valmiudet.

 

Yhdistelmäopintoihin hakeminen

Hae normaalisti yhteishaussa haluamaasi tutkintoon Koulutuskeskus JEDUun ja mikäli olet kiinnostunut yhdistelmätutkinnosta, ilmoita siitä yhteishaun yhteydessä opintopolku.fi -palvelussa.