Perustutkinto

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Lisäksi koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuuden, sekä tietoja ja taitoja ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen tueksi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, jossa sovitaan mm. suoritettavista tutkinnon osista, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta jne.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillisen perustutkinto sisältää:

  • Ammatillisia tutkinnon osia
  • Yhteisiä tutkinnon osia
  • Vapaasti valittavia tutkinnon osia

Ammatillisia perustutkintoja voi opiskella myös oppisopimuksella.