3D-laiteympäristö

Hankkeen kuvaus

3D-laiteympäristöhankkeessa kehitetään yhdessä JEDU 3D -hankkeen kanssa JEDUn 3D-oppimisympäristöä sekä mahdollistetaan alueen yritysten tarvitsemaa 3D-mallinnuskoulutusta, tulostusta ja tuotantoa.

Hankkeen avulla kehitetään palvelukonseptia alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja hankitaan laitteet 3D-oppimis- ja kehittämisympäristöön, jota puolestaan kehitetään JEDU 3D ESR –hankkeella. Hankittava laitekanta mahdollistaa viimeisimpien tekniikoiden hyödyntämisen JEDU 3D -hankkeen toimintamallin ja palvelukonseptin kehittämisessä. Hankkeen avulla hankitaan 3D-tulostimia sekä 3D-suunnitteluun sopivia skannereita ja ohjelmistoja.

Yrityksille saadaan tietoa ja käytännön kokeiluja erilaisista 3D-mahdollisuuksista, mikä helpottaa yritysten päätöksiä omien laitteiden hankinnasta. Yritykset voivat käydä testaamassa ja kokeilemassa omia 3D-malleja esim. uusien tuotteiden kehitysvaiheessa. Lisäksi yrityksille voidaan tarjota pienimuotoisia 3D-mallinnus- ja tulostuspalveluja. JEDU 3D -hankkeen avulla laajennetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien osaamista uusille alueille, jotta heidän kilpailukykynsä työmarkkinoilla tai itsenäisenä yrittäjänä vastaa tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksia, tuotantotapojen muutosta ja avoimuutta uusille ratkaisuille.

Tavoitteet

• investoida 3D-suunnittelu- ja tulostusympäristö ja koulutuksen avulla saadaan yritysten käyttöön ammattitaitoista työvoimaa 3D-tulostamisen osa-alueelle
• tukea yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaa mahdollistamalla yrityksille hankittujen laitteiden käyttäminen pilotoinneissa ja kokeiluissa
• tukea ja mahdollistaa JEDU 3D -hankkeen (ESR-hankenumero 102404) tavoitteita: yritysten 3D-koulutus mallinnuksessa, tulostuksessa ja tuotannossa, palvelukonseptin toteuttaminen, opiskelijoiden ja työelämän uuden osaamisen hankkiminen sekä digitalisaation kehittäminen oppilaitoksissa ja yrityksissä

Tulokset

• alueen yritysten kilpailukyky paranee ja luodaan mahdollisuuksia uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymiselle
• ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla tulevaisuuden tekijöillä on uutta osaamista, joka parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla
• yrityksille jaetaan osaamista ja palvelukonseptia, jolla yritykset voivat tyydyttää omaan liiketoimintaansa kuuluvia tarpeita tekemättä vielä tässä vaiheessa omia tekniikan investointeja
• 3D-tulostamisen tietämys kasvaa alueen oppilaitoksissa ja yrityksissä
• lyhyellä aikavälillä oppilaitoksissa aloitetaan 3D-tulostamisen opetus ja yrityksille tarjotaan koulutusta 3d-tulostamiseen liittyvissä osa-alueissa
• pitkällä aikavälillä alueelle syntyy eri ammattialoille laajaa osaamista 3D-tulostamisen mahdollisuuksista
• yritykset ostavat omia 3D-laitteita ja tarvitsevat näin uusia osaajia ja uutta työvoimaa, jota hankkeen avulla aloitettu koulutus on tuottanut

Kohderyhmät

• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän seitsemän ammattiopistoa sekä aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, eri perustutkinnot sekä aloilla työskentelevät opetushenkilöstö ja opiskelijat
• alueen 3D-tekniikoita hyödyntävät, tekniikoista kiinnostuneet yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat yksityishenkilöt

Välillisesti
• yläkoululaiset sekä alueella toimivat nuorten työpajat, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muiden alueiden toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, joita pyydetään mukaan yhteistyöhön
• alueen yritysten henkilökunta, joka voi hyötyä uusien työpaikkojen ja lisääntyvän työn muodossa
• yritysten omistajat, jotka hyötyvät tulevaisuudessa taloudellisesti kasvavan liikevaihdon myötä

Hankkeen budjetti

125 000 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 30 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Mäntyranta Reima
Lehtori, puuala
Puh. 0447692223
reima.mantyranta@jedu.fi
Nivala
Veikkola Arto
Tietohallintopäällikkö
Puh. 0447692211
arto.veikkola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2016
Hanke päättyy
31.12.2017