AgroTeknoa Jokilaaksoihin

Hankkeen kuvaus

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeessa testataan uutta teknologiaa peltoviljelyssä ja kotieläintuotannossa. Hankealue kattaa Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson alueen maatilayrittäjät.

Hanke koostuu viidestä työpaketista: peltomittaukset, logistiikka, Dronet peltoviljelyssä, automaatio-ohjaus sekä navettateknologia. Hankkeessa testataan ja jaetaan tietoa uusista teknologisista ratkaisuista mm. kuntoluokkakamera eläimillä, eläinten paikannus / aktiivisuus, peltoanturit sekä dronella tehtävät kasvustokuvaukset.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kannustaa alueen maatalousyrittäjiä ottamaan käyttöön heille soveltuvaa uutta teknologiaa ja siten parantaa alueen maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Hankkeen aikana alueen maatalousyrittäjien tietämys uusista teknologioista lisääntyy.

Tulokset

• Alueen maatalousyrittäjät ottavat käyttöön uusinta maatalousteknologiaa, mm. sääasemat, peltoanturit, sadonmittauslaitteet, kuntoluokkakamerat, automaattiohjaimia ja kasvustokuvauksia dronekameroilla.
• Hankkeen tuloksina voidaan pitää myös aktiivisia osallistumisia tapahtumiin sekä aktiivisuus sosiaalisessa mediassa.

Kohderyhmät

• Keski-Pohjanmaan, Kala- ja Pyhäjokilaaksojen alueen maatalousyrittäjät
• Hankealueen neuvojat ja maaseutuhallinnon toimijat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Nivalan kaupunki
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- ProAgria Keski-Pohjanmaa
- Centria-ammattikorkeakoulu
- Hankkeen yksityisrahoitusosuudessa ovat mukana mm. alueen maatalouskaupat, Osk Pohjolan Maito, Koneviesti, DeLaval, Effectio ja Yara Suomi.

Hankkeen budjetti

30 758 euroa, rahoitus: 80 % EMR, 20 % yksityinen rahoitus


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
16.3.2019
Hanke päättyy
31.12.2021