Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021

Hankkeen kuvaus

Opetuksen ja ja ohjauksen laadun parantaminen -strategiarahoituksella (40 000 €) vahvistetaan ja tuetaan niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin, ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan.

Oppimisympäristöjen kehittäminen -strategiarahoitus (80 000 €) on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien fyysisten oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategiseen kehittämiseen ottaen huomioon yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen sekä erityisesti digitaalisten oppimisratkaisujen vaikutukset tilojen käyttöön.

Tieto-osaamisen parantaminen -strategiarahoituksella (75 000 €) rakennetaan ja hyödynnetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja ja työkaluja toiminnanohjauksen ja päätöksen tukena.

Tavoitteet

• Kehittää tukitoimia oppivelvollisuuden suorittamiseen
• Opiskelu on kaikissa oppimisympäristöissä tavoitteellista, ohjattua ja tuettua ottaen huomioon kunkin opiskelijan tarpeet ja erilaiset tavat oppia
- Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja kehittäminen tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä oppimistulosten saavuttamista
- Kokonaisarkkitehtuurityö ja kuvaukset tukevat koulutuksen järjestäjän kokonaisvaltaista toiminnan hallintaa ja kehittämistä, sekä yhteen toimivuutta eri toimijoiden ja kansallisten tavoitteiden kanssa
- Kehittää tieto-osaamisen toimintatapoja ja rakentaa työkaluja, joita hyödynnetään toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena
• Parasta-, Oikeus Osata ja muiden kehittämisohjelmien toiminta- ja palvelumallien hyödyntäminen ja käyttöönotto

Tulokset

• Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa tuki siten, että keskeyttämiset vähenevät ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta.
• Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön pedagogisesti mielekkäällä tavalla on vahvistunut, ja he osaavat aikaisempaa paremmin huomioida opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmissa.
• Digitaalisten oppimisympäristöjen ja alustojen hyödyntäminen yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa on parantanut.
• Tuetaan yksilöllisiä opintopolkuja ja opiskelijoiden hyvinvointia
• Luodaan toimintamalli, joka on siirrettävissä muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön
• Parasta-, Oikeus Osata ja muiden kehittämisohjelmien toiminta- ja palvelumallien muunto koulutuksenjärjestäjän tarpeiden mukaiseksi ja jalkauttaminen henkilökunnalle.

Kohderyhmät

• Koulutuskeskus JEDUn opiskelijat
• Koulutuskeskus JEDUn opetus- ja ohjaushenkilöstö
• Alueen työelämä

Yhteistyökumppanit

• Parasta-, Oikeus Osata ja muut kehittämisohjelmat

Hankkeen budjetti

195 000 euroa, rahoitus: 100% OKM


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Vähäoja Tanja
Suunnittelija
Puh. 0401508438
tanja.vahaoja@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2021
Hanke päättyy
31.12.2022