ANSVAR - Varautuminen muuttuviin energiajärjestelmiin ajoneuvoissa

Hankkeen kuvaus

Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyen ajoneuvoteollisuudessa on käynnissä voimakas kehitys kohti hybridi- ja sähköajoneuvoja sekä työkoneita. Autojen sähköjärjestelmät muuttuvat ja mukaan tulevat perinteisten auton matalajännitteisten sähköjärjestelmien lisäksi korkeajännitteiset sähköjärjestelmät. Tällä hetkellä alan asentajien ja insinöörien koulutus on tältä osin puutteellista, eikä sitä ole ohjeistettu eikä otettu huomioon koulutuksessa. Metropolia ammattikorkeakoulussa on autosähkötekniikan insinöörikoulutusta ja Kajaanin ammattiopistossa asentajien suuntaava koulutus alkamassa v. 2012 syksyllä.

Alan kehitys on varsin nopeata ja tulee muuttamaan asentaja- ja insinöörikoulutuksen lisäksi alan teollisuuden (autoalan liikkeet, korjaamotoiminta ja viranomaistoiminta) toimintamalleja ja henkilöstöltä vaadittavia osaamistarpeita. Tähän kehityksen tarpeeseen vastaaminen edellyttää alueen koulutustarjonnan suunnittelua ja uusien osaamisalueiden integrointia koulutukseen.

Myös ammattiopiston ja insinöörikoulutuksen yhteensovittaminen tulee vaatimaan uusien opetusmallien ja infrastruktuurien ottamista käyttöön. Sähköajoneuvojen ja työkoneiden yleistyminen vaikuttaa myös yritystoimintaan ja voi merkitä huolto- ja korjaustoiminnan edelleen keskittymistä suurempiin yksiköihin. Tällöin pienempien paikkakuntien korjaamot voivat joutua ajan myötä lopettamaan toimintansa puutteellisen osaamisen ja alalle tulevien uusien ammattipätevyyteen liittyvien vaatimusten takia. Autonasentajan rinnalle tarvitaan sähköasentajan pätevyyden omaava ammattihenkilö. Kummankin asentajan on osattava sähköajoneuvotekniikan perusasiat ja kyettävä yhteistyöhön. Ajoneuvojen sähköturvallisuusvaatimusten lisääntyminen koskettaa heidän lisäkseen myös viranomaistoimintaa kuten pelastustointa.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tehtävänä on yhdessä alueen yrityselämän kanssa määritellä uusien osaamisalueiden tarpeet sekä ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja työssäoppimisen uudet toimintamallit siten, että tarpeisiin voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti reagoida. Hankkeessa hankitaan ennakointitietoa tarvittavista muunto- ja lisäkoulutustarpeista jo työssä oleville ajoneuvo- ja sähköasentajille ja insinööreille. Tuloksena syntyy alueen yritysten ja koulutuslaitosten yhteinen toiminta- ja koulutusmalli.

Yhteistyökumppanit

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (koordinaattori)

Hankkeen budjetti

38 786 euroa, rahoitus: 82% ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 18 % JEDU


   
Hanke alkaa
1.10.2013
Hanke päättyy
30.6.2015