Arvoreppu 2011

Hankkeen kuvaus

Hanke on tarkoitettu kehittämään opettajien täsmäosaamista, mikä puolestaan lisää aikuiskoulutuksen osuvuutta, laatua ja vaikuttavuutta koulutuksen rahoitusmuodosta riippumatta.

Palveluliiketoiminnan osaaminen
Palveluliiketoiminta on tullut yhä useamman tuotannollisen yrityksen toimintaan tuotannon oheen ja se on tulossa myös pienyritystoimintaan Pohjois-Pohjanmaalla. Palveluliiketoiminnan hallitsevia osaavia aikuisopettajia tarvitaan monialaisesti lisää. Opettajien palveluliiketoiminnan osaamisen myötä on mahdollista kehittää viimeaikoina mediassa puhututtanutta koulutuksen vientiä.

Työelämän koulutustarpeet
Työelämän ennakoimattomat koulutustarpeet edellyttävät, että niihin voidaan vastata nopeasti. Tämä edellyttää uutta osaamista myös opettajilta.

Sosiaalinen media
Aikuisopettajat on motivoitava ymmärtämään nimenomaan sosiaalisen median mahdollisuudet ja tekniikan hyväksikäyttö opetuksessa. Tämä on tärkeää nimenomaan Pohjois-Suomessa, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja opettajien osaaminen sosiaalisen median saralla tasa-arvoistaa yhteiskuntaa ja tuo koulutuksen ja opettajien osaamisen kaikkien saataville. Sosiaalisen median hallitseminen luo uudenlaista toimintakulttuuria ja lisää opettajan pedagogisen osaamisen hyödyntämistä monipuolisesti.

Näyttötutkinnot
Ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Opettajilla on keskeinen rooli opiskelijoiden motivoinnissa tutkintosuoritusten suorittamiseen, joten jos opettajalla ei ole riittävää osaamista näyttötutkintojärjestelmästä ja tutkintosuoritusten arvioinnista, niin kyky motivoida opiskelijoita myös heikkenee. Näyttötutkintojärjestelmän, henkilökohtaistamisen ja arviointiosaamisen lisääminen lisää opettajien osaamista, luo uudenlaista työelämälähtöistä toimintakulttuuria ja isää oppijakeskeistä toimintatapaa sekä opettajien työelämäosaamista.

Verkostoituminen
Hankkeessa on mukana useita koulutuksen järjestäjiä, joten se lisää verkostoitumista ja vähentää päällekkäistä työtä.

Yksilölliset osaamistarpeet
Hankkeen avulla pyritään vastataan myös aikuiskoulutuksen opettajien yksilöllisten osaamistarpeiden haasteisiin.

Hankkeen budjetti

70 000 euroa, rahoitus: 100 % Opetushallitus/valtionavustus


   
Hanke alkaa
31.3.2010
Hanke päättyy
31.12.2012