Asennetta Tekoihin (ASTE)

Hankkeen kuvaus

ASTE-hankkeen avulla pyritään sitouttamaan hankkeessa mukana olevien koulutuksenjärjestäjien henkilökunta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin ja toteutukseen. Valituille koulutusaloille luodaan selkokieliset ammattitaitovaatimukset, joiden avulla kuvataan työtehtäviä. Näillä toimilla nopeutetaan ja sujuvoitetaan opiskelijoiden henkilökohtaistamisprosessia.

Hankkeessa kehitetään myös digitaalinen oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin työväline, jolla nopeutetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeessa pyritään myös vankilassa olevien vankien ja vapautumassa olevien vankien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämiseen.

Hankkeessa hyödynnetään myös JEDUssa aikaisemmin toteutetun OTTO-hankkeen tuloksia.

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ammatillisen koulutuksen reformista, sen tavoitteista ja toteutuksesta käytännön oppilaitostyössä.

Toisena tavoitteena on selkokielisten ammattitaitovaatimusten kuvaaminen työtehtäviksi yhteistyössä opetushenkilöstön, työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa. Ammattialojen osaamisvaatimuksia työstetään yhteisessä hankeverkostossa.

Kolmantena tavoitteena on kehittää digitaalinen oppimisen ja osaamisen työväline. Valitut tutkinnon osakohtaiset toteutussuunnitelman digitalisoidaan niin, että ne toimivat osaamisen ja oppimisen apuvälineinä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa tekemällä yrityshaastatteluja valituilta tekniikan ja liikenteen koulutusaloilta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena odotetaan reformitietoisuuden lisääntymistä sekä toimintatapojen ja asenteiden muutosta työelämälähtöisempään ajatteluun. Reformi selkeytyy ja näkyy käytännön koulutustoiminnassa.

Opetushenkilöstön ohjausosaaminen kehittyy ja henkilökohtaistamisprosessi sujuvoituu.

Vankien jatkokoulutusmahdollisuudet paranevat ja selkeytyvät.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten henkilökunta, työelämän edustajat ja opiskelijat/tutkinnon suorittajat.

Yhteistyökumppanit

Keskuspuiston ammattiopisto, hankkeen koordinaattori
Kainuun ammattiopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Vantaan ammattiopisto
Ylä-Savon ammattiopisto

Hankkeen budjetti

30 323 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
4.11.2016
Hanke päättyy
31.12.2017