ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalvelujen kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen

Tavoitteet

Projektin aikana kehitetään aikuisille suunnattuja koulutuspalveluita tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Sähköisten oppimisympäristöjen avulla mahdollistetaan yrittäjyysosaamisen ja -asenteen kehittäminen ja vahvistaminen sekä koulutustoimijoiden, yrittäjien ja aikuisopiskelijoiden tiiviimpi verkottuminen.

Keskeiset toimenpiteet:
1. työelämästä saadun tiedon perusteella luodaan kysyntälähtöisesti tutkinnon/tutkinnon osan suorittamismahdollisuudet (yrittäjyys tutkinnon osa, johtamistason erikoisammattitutkinnot).
2. sähköisten koulutuspalveluiden prosessin kehittäminen ja toteutus
3. opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikkataitojen ja osaamisen kehittäminen tutkintojen suorittamisen prosessin eri vaiheissa.
4. verkossa tapahtuvan täydennyskoulutustarjonnan tuotteistaminen ja markkinointi
5. sisällöntuotanto, markkinointi ja henkilökohtaistaminen

Kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat ammattiopistojen opettajat, koulutussuunnittelijat, tutkintovastaavat, aikuiskoulutuksen opiskelijat sekä yrityksen ja työhönottajat. Lisäksi toiminnassa ovat mukana alueen yrityshautomot, elinkeinotoimet ja -yhtiöt sekä yrittäjäjärjestöt.

Hankkeen budjetti

353 314 euroa, rahoitus 86 % Oulun lääninhallitus/ESR, 14 % KAM/JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Mäntykangas Ulla
OPS-koordinaattori
Puh. 0403120409
ulla.mantykangas@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2009
Hanke päättyy
30.6.2012