Automaatiotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö

Hankkeen kuvaus

Hankkeen valmistelu on lähtenyt työmarkkinoiden tarpeesta. Alueen yrityksiltä on tullut selkeitä viestejä siitä, että jatkossa tulisi kehittää automaatiotekniikan opetusta. Kyseinen koulutus puuttuu kokonaan omalta talousalueeltamme. Aiemmin rahoitettujen hankkeiden osalta pystymme hyödyntämään osaamista ja hyviä käytäntöjä mm. laitteistojen hankintojen ja tarjousten kilpailutuksista. Lisäksi olemme mukana Ydinosaajat-hankkeessa, jonka osalta olemme saaneet vahvistettua käsitystämme mm. automaatiotekniikan opetuksen tarpeesta alueellamme.

Automaation tarve erilaisissa toimintaympäristöissä on lisääntynyt ja lisääntyy myös jatkossa huomattavaa vauhtia. Erilaisten uusien teollisuus- ja tuotantoympäristöjen rakentaminen lisää automaatio-osaajien tarvetta alueellamme. Suurin yksittäinen ja myös valtakunnallisesti merkittävä hanke talousalueellamme on Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Pyhäjoelle. Hankkeen vaikutukset näkyvät lähialueelle monella tavoin ja automaatiotekniikka on eräs näistä osa-alueista. Jatkossa on suunnitteilla myös muita suurhankkeita, jotka lisäävät automaatiotekniikan osaamisen kysyntää.

Tavoitteet

• vastata koulutuksen järjestäjänä automaatiotekniikan osaamistarpeisiin ja aloittaa automaatiotekniikan opetus Haapavedellä, täydentää opetustarjontaa alueellisesti
- JEDUlla on olemassa opetuksen järjestämisluvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon, automaatioasentajan koulutukseen
- osa koulutukseen tarvittavista opetusympäristöistä on jo koulutusohjelmien myötä olemassa, mutta automaatiotekniikan opetuksen järjestäminen vaatii mittavia investointeja opetusympäristöön
• toteuttaa automaatiotekniikan opetusympäristön laitteiston hankintoja

Tulokset

• Haapaveden ammattiopistoon saadaan nykyaikainen automaatiotekniikan oppimisympäristö, joka mahdollistaa uuden koulutusohjelman käynnistämisen ja entistä ammattitaitoisempien työtekijöiden kouluttamisen alan yrityksiin
• pitkäaikaisia vaikutuksia ovat mm:
- osa-/kokoaikainen työpaikka Haapaveden ammattiopistoon
- ammattiopiston ja yritysten yhteistyön tiivistymisen kautta ammattiopiston valmiudet reagoida nopeammin työelämän tarpeisiin paranevat
- alueelle saadaan lisää automaatioalan osaajia

Kohderyhmät

• automaatioalan opiskelijat ja sitä kautta alueen sähkö- ja automaatioalan yritykset
- alueen yritysten edellytykset kehittää osaamistaan paranee ja sitä kautta yritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään ja markkina-asemaansa
- uudet oppimisympäristöt edistävät myös uusien yritysten syntymistä, ja näin uuden liiketoiminnan kehittymistä, erikoistumista ja verkostomaisen yhteistyön lisääntymistä
• JEDUN sähkö ja automaatioalan henkilökunta

Hankkeen budjetti

216 000 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 30 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Hintsala Tuomo
Lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka
Puh. 0447692224
tuomo.hintsala@jedu.fi
Nivala
Veikkola Arto
Tietohallintopäällikkö
Puh. 0447692211
arto.veikkola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2016
Hanke päättyy
31.12.2017