Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi käyttämällä tuhkapuhdistusta ja kalvoerotusta

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää edullinen puutuhkaa käyttävä biokaasun puhdistusmenetelmä ajoneuvokaasun tuottamiseksi. Normaaleissa biokaasunpuhdistusmenetelmissä biokaasun sisältämä metaani otetaan talteen, mutta biokaasun sisältämä hiilidioksidi päästetään ilmakehään. Tuhkapuhdistuksessa biokaasun sisältämä hiilidioksidi sitoutetaan kemiallisesti tuhkan sisältämään kalsiumiin. Puhdistetun biokaasun paineistukseen käytetään ns. hidastankkauslaitteistoa, joka on edullinen ja kun käytetään pullovarastoa kaasun välivarastointiin myöskin kapasiteetiltaan riittävä kohtuullisen suurelle määrälle ajoneuvoja. Biokaasureaktorista saadaan erinomaista typpilannoitetta ja puhdistuksessa käytettävästä puutuhkasta saadaan erinomaista kalsiumpitoista kipsilannoitetta, jota voidaan käyttää rikki ja kalsiumlannoitteena. Aiempien tutkimusten mukaan kipsilannoitus vähentää mm. vesistöihin kohdistuvaa fosforikuormitusta, sitomalla fosforin paremmin maaperään

Hankkeen rinnalla tämän hankkeen ulkopuolisena toimenpiteenä tutkitaan puhdistetun kaasun ominaisuuksia kuten metaani, hiilidioksidi ja rikkivetypitoisuuksia, kaasun puhdistuksen toimivuutta, tarvittavan tuhkan määrää. Haapajärven koulutilalla tutkitaan saatavien lannoitejakeiden lannoitusvaikutuksia lannoitus- ja viljelykokeiden avulla. Ajoneuvopolttoaineen tankkaukseen rakennetaan hidastankkauslaitteisto, jolla voidaan täyttää välivarastopullot puhdistetulla biokaasulla, kaasun välivarastointia ja tankkauskapasiteetin kasvattamiseksi. Hankkeen tavoite on kehittää nykyistä edullisempi kaasun puhdistus ja biokaasun tankkausjärjestelmä maatilakäyttöön. Samalla saadaan monipuolinen kalsiumkiertolannoite käytettäväksi kasvien lannoitukseen.

Tavoitteet

Hankeen tavoitteena on kehittää edullinen ajoneuvokäyttöön soveltuvan biokaasun puhdistus- ja paineistusmenetelmä. Kaupalliset ratkaisut ovat kustannuksillaan noin 200 000 - 300 000 euroa. Tavoitteena on laskea kustannuksia noin 70 000 euron luokkaan, jolloin investointikynnys alenee.
- tutkia tuhkan käyttöä biokaasun puhdistuksessa
- tutkia tarvittavan tuhkan määrää ja puhdistetun kaasun ominaisuuksia
- tutkia tuhkan jatkokäyttöä mm. lannoitteena
- tutkia membraanien käyttöä biokaasun puhdistukseen maatilakokoluokan biokaasulaitoksessa
- edistää biokaasutuotannon kannattavuutta, niin että toimialan kasvu alkaisi toden teolla
- verkostoituminen paikallisesti
- tuottaa tietoa biokaasulaitoksien investointeja suunnitteleville maatiloille

Pitkän aikavälin tavoite on lisätä biokaasulaitosten lukumäärää alueella ja valtakunnallisesti (verkoston kautta) niin että syntyisi keräily ja jakeluverkostoja (tankkauspisteitä).

Tulokset

- rakennetaan ja investoidaan tuhkapuhdistusjärjestelmä, kalvoerotusjärjestelmä sekä kaasun hidastankkausjärjestelmä lisäkaasusäiliöineen
- teetetään ravinneanalyysi tuhkasta
- hankitaan tankkausvälineistö tankkauspistooli pullopatterikäyttöön
- hankkeen ulkopuolisina toimenpiteinä on tuottaa tietoa, tekemällä tutkimustyötä Haapajärven koulutilan bioenergian tutkimusympäristössä, tutkimustyön tuloksia hyödyntävät bio- ja puukaasulaitoksen investointia suunnittelevat maatilat
- kehitetään edullinen biokaasunpuhdistus ja tankkauslaitteisto maatilakokoluokkaan
- hankkeessa järjestetään vuosittain 1 - 2 kpl tiedotustilaisuuksia ja avoimien ovien tilaisuuksia Haapajärven koulutilan bioenergia kohteissa
- vertaillaan puhdistetun kaasun laatua ja määrää tuotetun raakabiokaasun määrään ja laatuun

Kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä:
- maaseutuyrittäjät, viranomaistahot, tutkimus-koulutusorganisaatiot, toimialan yritykset
- alueelliset jätelaitokset
- huoltoasemaketjut
- kaasun käyttäjät (esim. kasvihuoneviljelijät)
- biokaasusta kiinnostuneet henkilöt, mm. autoilijat (ammattiautoilijat)
- lämpölaitokset ja muut tuhkan tuottajat

Hankkeen budjetti

90 000 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 10 % JEDU, 20 % kunnat


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Jarva Kauko
Kehitysinsinööri
Puh. 0401678541
kauko.jarva@jedu.fi

   
Hanke alkaa
2.1.2017
Hanke päättyy
31.12.2018