Biokaasusta energiaa ja lannoitetta

Hankkeen kuvaus

Biokaasusta energiaa ja lannoitetta projektin yhtenä osana oli tutkia lisäsyötteiden vaikutusta biokaasuntuottoon sekä neste- että kuivamädätysprosesseilla, perussyötteen ollessa lehmän lietelanta. Lisäksi projektissa tutkittiin biokaasuprosessissa muodostunutta lietteen/rejektin lannoiteominaisuuksia. Hankkeen kokeellinen tutkimustoiminta toteutettiin 1.6.2013–30.6.2015. Ensimmäisen koejakson aikana biokaasureaktoriin syötettiin pelkästään lehmän lietelantaa ja kokeiltiin erilaisten sekoitusaikojen vaikutusta biokaasuntuotantoon. Toisen koejakson aikana biokaasureaktoriin syötettiin lehmän lietelannan ohella peruna tuotteiden valmistuksessa syntyvää perunajätettä. Kolmannella koejaksolla lisäsyötteenä käytettiin puristenestettä. Kesällä 2014 tehtiin rejektin lannoitevaikutuksia tutkiva koe. Kokeessa testattiin raakaa lietelantaa, rejektiä biokaasureaktorista sekä kaupallista lannoitetta.

Metaenergia Oy on suorittanut kuivamädätyskokeita 400 l koereaktorilla. Reaktorilla on tutkittu mm. ruokajätteellä, säilörehulla, perunajätteellä, sekä oljella. Lisäksi tutkittiin reaktorin kuormitusta sekä erilaisten kuivikkeiden vaikutuksia kaasun tuottoon ja laatuun.

Haapajärven ammattiopiston yhteydessä oleva biokaasulaitos valmistui vuonna 2007 (kuva 1). Laitostoimittajana oli Metaenergia Oy. Biokaasulaitos koostuu biokaasureaktorista (nestetilavuus ~120 m3) ja jälkimädätysaltaasta (nestetilavuus ~300 m3). Biokaasulaitoksen perussyötteenä on lietelanta. Lietelanta kerätään navetasta lantaraapalla kouruun, josta liete valuu kokoojakaivoon (~30 m3). Kokoojakaivosta lietelanta pumpataan biokaasureaktoriin, josta se sitten ohjataan jälkimädätysaltaaseen ja sieltä aikanaan lietevarastoon. Tuotettu biokaasu käytetään tällä hetkellä biokaasulaitoksen ja ammattiopiston tilojen lämmittämiseen sekä liikennepolttoaineen tuottamiseen.

Reaktorin käyttö keskeytyi joulukuussa 2014 reaktorivaurioon. Reaktorin korjaustoiminta on ollut menestyksekäs ja reaktori on nyt käyttöönottovaiheessa.

Metaenergia Oy on suorittanut kuivamädätyskokeita 400 l koereaktorilla. Reaktorilla on tutkittu mm. ruokajätteellä, säilörehulla, perunajätteellä, sekä oljella. Lisäksi tutkittiin reaktorin kuormitusta sekä erilaisten kuivikkeiden vaikutuksia kaasun tuottoon ja laatuun.

Tulokset

Tarkemmat tulokset selviävät liitteenä olevasta loppuraportista.

Hankkeen budjetti

326 200 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 20 % JEDU, 10 % kunnat


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2013
Hanke päättyy
30.6.2015