Centria - AMK Oy:n selvitys

Hankkeen kuvaus

Varmistaakseen positiivisen aluekehityksen on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) kuntakokous päättänyt keväällä 2015 käynnistää selvityksen, jonka tarkoituksena on arvioida edellytykset, joilla ammattikorkeakoulutoiminnan jatkaminen ja edelleen kehittäminen Ylivieskassa voidaan turvata. JEDU omistaa 37 % Centria-ammattikorkeakoulun osakkeista.

Selvityksessä tuli ottaa kantaa:
- AMK-tasoiseen koulutustarpeeseen
- koulutuksen taloudelliseen kannattavuuteen
- tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan rooliin
- eri tavoilla toteutettuun AMK-koulutukseen.

Selvitystyön tekijäksi (selvitysmies) lupautui professori Juhani Honka. Hänen työtään ohjasi ja
valvoi työ- ja ohjausryhmä. Suunnittelija Hannu Simi kutsuttiin Hongan työpariksi.

Selvitysmies on paneutunut erittäin runsaaseen lähdeaineistoon, mm. Oulun Eteläisen aluetta,
sen aluekehitystä, aluesuunnittelua, yritystoimintaa, väestöennusteita, strategioita ja
aiempia koulutustarveselvityksiä koskeviin asiakirjoihin. Hän on pitänyt toimeksiantonsa teemoihin
liittyen seminaarin ja miniseminaarin, perehtynyt alueella toimiviin instituutteihin ja
jalkautunut alueen yrityksiin.

Edellä kuvatun tiedonhankintaprosessin analyysin ja synteesin perusteella selvitysmies tekee seuraavat ehdotukset:

Ylivieskan alueella tarvitaan AMK-tasoista toimintaa (koulutus ja TKI). Se on välttämätöntä
positiivisen aluekehityksen turvaamiseksi. Toiminta on vain organisoitava uudella, ajan henkeen
sopivalla tavalla. Sen avainsanoja ovat monialaisuus, monimuotoisuus, nonstop, tiimija
mikroyrittäjyys, työssäoppiminen, näytöt, kytky toisen asteen koulutukseen, joustavuus,
omaperäisyys ja laadun maine. Tietyllä alueella sen on oltava Suomen paras.

Ylivieskassa toteutettavan AMK-toiminnan tulee olla edelleen taloudellisesti kannattavaa
myös tulevaisuudessa. Se on toiminnan toteuttamisen ehto. Tehtävä ei ole helppo mutta ei
mahdotonkaan. Se edellyttää, että Centrian Ylivieskan yksikön henkilöstö on valmis uudistamaan
ja uudistumaan.

TKI-toiminta on ollut aluekehityksen ja alueen yritysten menestymisen yksi keskeisin tekijä. TKI-toiminta ja AMK-koulutus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Toinen ei voi menestyä ilman
toista. Ylivieskan TKI-toiminnalla on erinomaiset mahdollisuudet olla jatkossakin yksi Centrian
menestyksen turvaaja. Myös TKI-toiminnalle esitetään tässä selvityksessä sen olemassaolon ja
kilpailukyvyn turvaava kehittämisohjelma.

Selvityksessä päädytään siihen, että Ylivieskaan ehdotetaan perustettavaksi Centria- ammattikorkeakoulun Ylivieskan avoin AMK-kampus. Se olisi laatuaan maan ensimmäinen. Sen toiminta-ajatus, perustamisen edellytykset ja hyödyt sekä askelmerkit sen perustamiseksi esitellään tässä selvityksessä.

Selvityksen toimeksiantoon ei kuulunut ottaa kantaa hallinnollisiin kysymyksiin. Ne nousivat
kuitenkin vahvasti esille selvitystyön eri vaiheissa. Niitä avataan hieman tämän raportin
lopussa kohdassa “Selvitysmiehen havaintoja ja päätelmiä”.

Tulokset

Centria-selvitys 2015

Hankkeen budjetti

30 000 euroa, rahoitus: 67 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/maakunnan kehittämisraha. 33 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
12.5.2015
Hanke päättyy
30.11.2015