CoConstruct

Hankkeen kuvaus

CoConstruct - Digital learning meets sustainability -hanke edistää opettajien verkko-opetustaitoja, digitaitoja ja hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa rakennusalalla. Hankkeessa mukana olevat maat kehittävät digitaalisia opetusmenetelmiä ja ympäristöystävällisen rakentamisen menetelmiä, ja tieto siirtyy hankekumppanimaiden välillä.

Hankkeen aikana järjestetään 5-6 digitaalista kansainvälistä työpajaa, joiden aikana hankekumppanit vaihtavat ideoita ja kokemuksia sekä välittävät hyviä käytäntöjä hankemaiden kesken. Rakennusalan toimintaan tutustutaan innovatiivisissa yrityksissä, ja vieraillaan rakennusalan koulutusyksiköissä. Hankkeessa järjestetään kaksi rakennusalan ajankohtaisia aiheita käsittelevää seminaaria.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisia opetusmenetelmiä rakennusalan koulutuksessa ja ammatillisen koulutuksen opetuksen laadun kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita.

Koulutuskeskus JEDUn tavoitteena on edistää erityisesti puu- ja hirsirakentamiseen liittyvien opetusmenetelmien kehittämistä sekä rakennusmateriaalien kierrätystä ja varastointia.

Tulokset

- rakennusalan koulutuksen hyvät käytännöt leviävät hankemaiden välillä
- rakennusalan toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja asiantuntija- ja opiskelijavaihto käynnistyy maiden välillä
- löydetään innovatiivisia toimintatapoja ja digitaalisia työkaluja opetukseen ja työelämäyhteistyöhön
- rakentamisen ympäristöystävälliset toimintatavat kehittyvät

Kohderyhmät

- Koulutuskeskus JEDUn rakennusalan opetushenkilökunta
- rakennusalan yhteistyökumppanit
- hankekumppanien henkilökunta ja yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH, koordinaattori
www.bgz-berlin.de

Berufsförderungswerk der bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V., kompetenzzentrum fur nachhaltiges Bauen cottbus
http://www.bfw-bb.de

Politechnica Poznanska (Poznan University of Technology)
www.put.poznan.pl

Zezpol szkol Budownictwa Nr 1 (Berufsbildungszentrum fur bautechnik Nr. 1)
www.zsb1.poznan.pl

MAww.zsb1.poznan.plNCOM CENTRU SRL ManCom (mancomgmbh.de)
www.zsb1.poznan.pl

Profesionalna gimnatsija po stroitelstvo, architectura i geodezija Angel Popov (Professional High School of Building , Architecture and Geodesy ”Angel Popov”)
www.pgsagapvt.alle.bg/

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Vocational Education Centre JEDU / Marko Parhiala

Hankkeen budjetti

15 624 euroa, rahoitus: 100 % Erasmus+ Programme of the European Union


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Hussa Marko
Tuntiopettaja, rakennusala
Puh. 0447692229
marko.hussa@jedu.fi
Kalajoki
Pahkala Markus
Lehtori, rakennusala
Puh. 0401508460
markus.pahkala@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi
Piippola (Siikalatva)
Parhiala Marko
Koulutusjohtaja
Puh. 0447692238
marko.parhiala@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
1.5.2021
Hanke päättyy
30.4.2023