Comparing good practises in European countries

Hankkeen kuvaus

HyväOlo-verkoston hankkeessa toteutetaan sekä opiskelijoiden että asiantuntijoiden (oppilaitosten henkilöstön sekä työelämän edustajien) liikkuvuusjaksoja ulkomailla.

Opiskelijoille tarjotaan sekä pitempiä (4 - 8 viikkoa) että lyhyempiä (2 viikkoa) vaihtoja, jotta mahdollisimman moni opiskelija pystyisi saamaan kansainvälistä kokemusta. Kahden viikon vaihdot toteutetaan kahtena viiden hengen ryhmänvaihtoina, joissa on opettaja mukana.

Opiskelijat tekevät yöpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja erilaisissa organisaatioissa esim. sairaaloissa, päiväkodeissa, hius- ja kauneusalan yrityksissä jne. Opiskelijat liikkuvat vaihtojaksoilla yleensä pareittain tai pienissä ryhmissä, jolloin he voivat vertaisoppia asioita yhdessä. Lisäksi hanke mahdollistaa lyhyemmän ryhmävaihdon niille opiskelijoille, joilla ei ole valmiuksia ja/tai
mahdollisuuksia lähteä pidemmälle vaihtojaksolle.

Hankkeen keskeisenä teemansa on vertailla erilaisia työkäytänteitä eri Euroopan maissa ja saada näin virikkeitä omaan työhön. Kotikansainvälistyminen otetaan huomioon mm. siten, että ulkomailla olevat opiskelijat ovat yhteydessä kotimaassa oleviin opiskelijatovereihin ja kertovat kokemuksistaan.

Hankkeessa vahvistetaan kansainvälisiä yhteyksiä nykyisten yhteistyökumppanien kesken ja
tuodaan mukaan uusia partnereita verkoston toimintaan sekä pyritään luomaan pitkäaikaisia suhteita myös näihin uusiin yhteistyöoppilaitoksiin ja työpaikkoihin.

Tavoitteet

Kansainvälisyys asenteena
- vieraiden kielten, kulttuurien tuntemuksen, suvaitsevaisuuden ja myönteisen asennoitumisen
lisääminen
- lisätä vaihtoon osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden kulttuuritaitoja kuten mm. taitoja ymmärtää erilaisia kulttuureita

Kotikansainvälisyys
- kotikansainvälistymisen kehittäminen: vaihdon aikana ja jälkeen opiskelijat kertovat
kokemuksistaan muille opiskelijoille, ja samoin opettajat kertovat vaihdoistaan tiimien kokouksissa

Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys
- seudullisen ja kansallisen kasvavan monikulttuurisuuden kohtaaminen ja siihen tarvittavien
kielellisten ja kulttuuristen valmiuksien lisääminen

Liikkuvuus
- kansainväliseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen lähtevän opiskelijamäärän ylläpitäminen realistisella tasolla

Henkilöstön kansainvälisten työelämäjaksojen tarjoaminen
- lisätä opettajien ja työelämän edustajien kansainvälisyysosaamista (toimiminen eri kulttuureissa) ja kielitaitoa (englanti, saksa, jne)
- henkilöstö saa uusia ideoista opetukseensa (menetelmät ja sisällöt), ja lisäksi henkilöstö saa vertaiskokemuksia eri kulttuureista ja toimintatavoista eri työpaikoilla, koska he liikkuvat vaihdossa pareittain ja voivat etsiä näihin kysymyksiin yhdessä ratkaisuja
- lisätä henkilöstön tietoisuutta ja kouluttautumishalukkuutta eri kulttuureita kohtaan

Työkäytänteiden vertailu
- lisätä terveys- ja hyvinvointialan (sosiaali- ja terveysalan - sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) ja palvelualojen (hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto) kansainvälistä
osaamista

Tulokset

Hankkeen tuloksena opiskelijoilla ja henkilöstöllä on paremmat valmiudet kohdata oman
seutukuntansa monikulttuurisuutta.

Kohderyhmät

- opiskelijat
- oppilaitosten henkilöstö
- työelämän edustajat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Koulutuskeskus JEDU)
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Saimaan ammattiopisto Sampo)
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Keski-­Pohjanmaan ammattiopisto KPEDU)
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (Lapin koulutuskeskus REDU)
- Vaasan kaupunki (Vaasan ammattiopisto VAMIA)

Hankkeen budjetti

161 4469 euroa, rahoitus: 100 % Opetushallitus


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi
Ylivieska
Räisänen Anssi
Lehtori, vieraat kielet
Puh. 0403120437
anssi.raisanen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2019
Hanke päättyy
31.5.2022