Erityisavustus maahanmuuttajataustaisia opettavien osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen

Hankkeen kuvaus

Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetus- ja ohjauspalvelujen kehittämisellä tuetaan siirtymävaiheita (ammatinvalinta), parannetaan opintojen läpäisyä ja ehkäistään opintojen keskeytymistä. Toimenpiteillä on myöhemmin vaikutusta koulutuksen tuloksellisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen toimintamallien, menetelmien ja materiaalien tuottamisessa otetaan huomioon erityisryhmien ohjauksen tarpeet.

Tavoitteet

• Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen toteutuksessa
• Erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajaopiskelijoiden tuki- ja ohjauspalvelujen kehittäminen
• Suomi toisena kielenä opintojen opetuksen ja ohjauksen kehittäminen
• Maahanmuuttajien vieraan kielen (esim. englanti) ja ruotsin kielen opintojen opetuksen kehittäminen

Toimenpiteet
Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin opettajien ja ohjaushenkilöstön tuen ja lisäkoulutuksen tarvetta ulkomaalaisopiskelijoihin liittyvissä asioissa. Myös ulkomaalaisopiskelijoille tehtiin kyselytutkimus. Sen avulla pyrittiin selvittämään, miten he kokevat ammattiopisto-opiskelun Jedussa ja millaista ohjausta ja tukea he kaipaisivat opintopolulleen.

Näiden tutkimustulosten perusteella järjestetään opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutusta etäkurssien ja seminaaripäivien muodossa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjausmateriaalia, jota opettajat ja työpaikat voivat hyödyntää silloin, kun ulkomaalaisopiskelija lähtee työssäoppimaan.

Hankkeessa kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevien ulkomaalaisopiskelijoiden tukitoimien pilottimallia, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kotoutumista (ystäväperhetoiminta, työnhakuasiat, harratustoiminta). Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on tarjolla konsultointiapua.

Hankkeeseen on palkattu 2019 maaliskuussa kaksi ohjaajaa, joiden tehtävänä on tukea ulkomaalaisopiskelijoita niissä opinnoissa, joissa on ilmennyt haasteita.

Tulokset

• Opetus- ja ohjausmateriaaleja koulutusten toteuttamiseen: kansiot, oppaat ja tukimateriaali sekä niiden sähköiset versiot
• Uudet toimintamenetelmät: opetus- ja ohjausmenetelmät
• Digiaineisto

Kohderyhmät

• Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
• Lisäksi kohderyhminä ovat erityisryhmät ja niiden ohjauspalvelut
• Opinto-ohjaajat, ohjaajat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, huoltajat, työpaikkaohjaajat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Oulun Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
- Haapaveden Opiston kannatusyhdistys

Hankkeen budjetti

59 000 euroa, rahoitus: 100 % OKM


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi
Nivala
Pihlaja-Vihelä Eliisa
Lehtori, yhteiset aineet
Puh. 0447692235
eliisa.pihlaja-vihela@jedu.fi

   
Hanke alkaa
15.12.2016
Hanke päättyy
30.9.2019