Erityisopetuksen ja ohjauksen uudet työkalut, ER-TOOLS

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli mm. uusien erityisopetuksen toimintamallien kehittäminen sekä opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvien hankkeiden edistäminen. Vertaistukiryhmä-kokeilussa keskeisenä ideana oli yhdistää mielenterveyden tukeminen ja pedagoginen osaaminen.

Hankkeen budjetti

56 094 euroa, rahoitus: 56 % OPH, 28 % JEDU, 28 % yksityisrahoitus