Finland 100 in China

Hankkeen kuvaus

Finland 100 in China -hanke toteuttaa opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoja Kiinaan. Johdon vierailulla tuetaan toiminnan jatkuvuutta ja laadun kehittämistä. Suomesta vaihtoon lähtee n. 25 opiskelijaa ja 16 opettajaa. Opiskelijat suorittavat Kiinassa tutkinnon osiin kuuluvaa työssäoppimista, teoriaopintoja tai valinnaisen tutkinnon osan kokonaisuuden.

Taitaja 2017 -kilpailujen lähihoitaja-lajin voittajapari osallistuu valmentajansa kanssa 2017 Shanghai Nursing Contest -ammattitaitokilpailuun. Hankkeen vaihtojen aikana opettajien pitämät luennot voivat käsitellä Kiinassa uusia sisältöjä kuten esim. liiketoimintasuunnitelman laatiminen, yrittäjyyden kilpailutoiminta, ergonomia, hygieniaosaaminen jne.

Hankkeen aikana toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoja myös Kiinasta Suomeen. Kiinalaisten opiskelijoiden ja opettajien vaihdot tukevat suomalaisten oppilaitosten kotikansainvälistymistä. Kiinasta Suomeen suuntautuvien vaihtojen rahoitus tulee Kiinasta.

Tavoitteet

Tavoite 1
Kehitetään opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien yksilöllisiä oppimispolkuja (kansainvälisyyspolkuja) Kiinaan. Hankkeessa kehitetään edelleen ulkomailla hankitun osaamisen arviointia, tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa (mukaan lukien nonformaalisti ja informaalisti hankittu osaaminen).

Globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työ- ja elinkeinoelämän ammattitaitovaatimuksiin vastataan kehittämällä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien ammatillista osaamista ja kansainvälisyysosaamista. Järjestetään vaihto-oppilaitoksissa Shanghaissa Finland-tapahtumat jokaisen vaihdon (ryhmävaihto) yhteydessä. Tapahtuma organisoidaan paikallisille opiskelijoille ja tapahtuminen tavoitteena on tehdä Suomea ja suomalaista koulutusjärjestelmää tunnetuksi. Kaksi suomalaista opiskelijaa osallistuu ammattitaitokilpailuun Shanghaissa 4.11.2017.

Tavoite 2
Koordinoivan koulutuksenjärjestäjän johdon vierailu Kiinaan. Vierailun tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja -tahoja sekä kehittää hankkeen jatkuvuutta. Vierailulla sovitaan hankkeen jatkosta ja allekirjoitetaan uudet sopimukset Koulutuskeskus JEDUlle.

Opettajavaihtojen tavoitteena on kehittää henkilöstön kansainvälisyyspolkuja, kansainvälistä vertaisoppimista sekä kehittää yhteistyötä ammattitaitokilpailutoiminnassa.

Tavoite 3
Kehitetään oppilaitosten kotikansainvälistymistä, jolloin mahdollistetaan tasa-arvoiset ja laajemmat mahdollisuudet kaikille kansainvälistymiseen, myös niille, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta osallistua ulkomailla tapahtuviin opiskelija- tai asiantuntijavaihtoihin.

Vastaanotetaan Kiinasta opettaja- ja opiskelijavaihtoja, joilla edistetään kotikansainvälistymistä.

Tulokset

Toteutettavat opiskelijavaihdot:
- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 16 opiskelijaa (6 vko)
- Liikunta-alan perustutkinto yksi opiskelija (6 vko)
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon- sekä luonnontieteiden alan kuusi opiskelijaa (4 vko)
- Kulttuuriala (audiovisuaalinen viestintä, media-ala) kaksi opiskelijaa (4 vko)
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala yksi opiskelija (4 vko)
- Osallistuminen 2017 Shanghai Nursing Contest -kilpailuun 4.11.2017 kaksi (2) opiskelijaa

Kolme (3) Finland 100 - tapahtumaa Shanghaissa

Opettaja- ja asiantuntijavaihdot:
- Vaihdot toteutetaan samanaikaisesti opiskelijoiden vaihtojen kanssa
. Opettajat tutustuvat oman alansa työpaikkoihin ja oppilaitoksiin sekä pitävät luentoja Kiinassa.

Kotikansainvälistymisen tueksi:
- Toteutetaan 14 tilaisuutta Kiina-yhteistyöstä eri oppilaitoksissa
- Digitaalinen yhteydenpito Kiinan ja Suomen välillä jokaisen vaihdon aikana
- Opiskelijavaihdot Kiinasta Suomeen

Kohderyhmät

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat seuraavilta aloilta:
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (JEDU/Ylivieska, JAO, NOVIDA, OSAO, Pohjois-Karjalan AO, Point College, RASEKO AO, LAO, SDO, Turun AO)
- Kulttuuriala (media) (Pohjois-Karjalan AO ja JEDU/Ylivieska)
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (SAMI, LAO ja JEDU/Ylivieska)
- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden, hallinnon- ja luonnontieteiden ala (KPEDU, Point College, RASEKO AO, NOVIDA ja JEDU/ Oulainen)

Yhteistyökumppanit

1. Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä/Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, anne-mari.behm@samiedu.fi
2. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän ammattiopisto, seija.rossinen@jao.fi
3. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, anne-maija.leppala@kpedu.fi
4. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/NOVIDA, suvi.mikkila@novida.fi
5. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, jaana.timonen@pkky.fi
6. Porvoo International College/ Point College, jukka.hakala@pointcollege.fi
7. Raision seudun koulutuskuntayhtymä/RASEKO, hannu.koivisto@raseko.fi
8. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ ammattiopisto, matkailuopisto, urheiluopisto, erkki.jaasko@redu.fi
9. Suomen Diakoniaopisto, heli.ramula@sdo.fi
10. Turun ammatti-instituutti, anna.tenhoa@turku.fi
11. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, tuula.kangas-kahma@osao.fi

Yhteistyöoppilaitokset Kiinassa:
- Shanghai University of Medicine & Health Sciences
- Shanghai Industrial and commerce foreign languages school
- Shanghai Communications Polytechnic (SPC)
- Shanghai Art & Design Academy

Yhteistyöyritykset Kiinassa:
- AiLuEducation Group
- Classic travel
- Country holidays
- Deltamarin
- Finnair
- Halton Ventilations
- KONE Oyj
- Konecranes
- NorrHydro

Hankkeen budjetti

93 334 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Linkit


   
Hanke alkaa
1.8.2017
Hanke päättyy
31.12.2018