FRESH 2 – Forwarding and Recognizing Student’s Skills Through ECVET

Hankkeen kuvaus

HyväOlo-verkoston FRESH2-hankkeessa, joka on jatkoa verkoston aiemmalle FRESH-hankkeelle, on mukana JEDUn lisäksi oppilaitoksia Rovaniemeltä, Kokkolasta, Seinäjoelta, Espoosta ja Lappeenrannasta.

Hankkeessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat käyvät kohdemaissa (Englanti, Irlanti, Viro, Espanja, Slovenia, Saksa, Kreikka) työssäoppimisjaksoilla ja tekevät raportin jaksostaan. Hankkeessa käytetään ECVETin mukaisia käytäntöjä (työssäoppimissopimukset, arviointi, raportointi) jakson jokaisessa vaiheessa. Jakson aikana opiskelijat käyttävät myös eTaitava-itsearviointityökalua joka auttaa heitä orientoinnissa ennen matkaa sekä itseohjautumisessa jakson aikana. eTaitava oli käytössä jo edellisen hankkeen aikana, ja sen pohjalta saadun palautteen perusteella itsearviointikysymyksiä on muokattu ja kehitetty edelleen.

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikassaan kohdemaan hoitotyön käytäntöihin sekä kehittää kielitaitoaan
• Opiskelija käyttää eTaitava-ohjaustyökalua jakson aikana viikoittain

Tulokset

• Kehitetään ja verrataan edelleen osallistuvissa oppilaitoksissa ECVETin mukaisia käytäntöjä ulkomaanjaksoja toteutettaessa
• Hankkeen koordinaattori kokoaa eTaitava-vastauksista yhteenvedon, josta nähdään minkälaisia ongelmia jakson aikana voi tulla vastaan, mitkä asiat koetaan helpoksi ja mitkä vaikeaksi, ja mitä kannattaa ottaa huomioon jo valmisteltaessa seuraavia jaksoja. Kysymyksiä voidaan siten muuttaa tarpeen mukaan ennen seuraavien jaksojen toteutumista.
• eTaitavaa levitetään käytettäväksi kaikissa osallistuvissa oppilaitoksissa muutenkin kuin tämän hankkeen puitteissa kiinnostuksen mukaan.

Kohderyhmät

• Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset toisen asteen opiskelijat

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan ammattiopisto KPEDU

Hankkeen budjetti

12 000 euroa, rahoitus 100 % OPH


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Räisänen Anssi
Lehtori, vieraat kielet
Puh. 0403120437
anssi.raisanen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2017
Hanke päättyy
31.5.2019