HAKEVA JEDU - Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen tukeminen

Hankkeen kuvaus

HAKEVA JEDU on opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toteuttava alueellinen hanke. Hankealueena on Jokilaaksojen työllisyyskokeilukunnat: Ylivieska, Kalajoki, Oulainen, Alavieska, Merijärvi ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue sekä JEDUn 13 jäsenkuntaa.

Hankkeen avulla kehitetään elinikäisen oppimisen ja osaamisen opiskeluprosesseja ja -palveluita yhteistyössä erityisesti alueen kuntien, työllisyystoimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen avulla voidaan osaltaan vaikuttaa alueen kohtaanto-ongelmaan ja koulutustasoon.

Lähtökohtaisesti kehitetään ja koordinoidaan ketterämpiä koulutuspolkuja tukemaan elinikäistä oppimista sekä yksilön että yrityselämän tarpeisiin hyödyntäen mm. osatutkintosuorituksia, oppinnollistamista, oppisopimuskoulutusta ja työvoimapoliittisia rekry- ja täsmäkoulutuksia.

Tavoitteet

- Kehittää joustava toimintamalli opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen tarjontaan ja toteuttamiseen
- Kehittää ammatillisia valmennuskoulutuksia madaltamaan opintoihin siirtymistä
- Luoda ja pilotoida osaamistarvekartoitukseen elinikäistä oppimista tukeva toimintamalli
- Kehittää työvoimakoulutusten henkilökohtaistava ja joustava toteutusmalli, joka osaltaan mahdollistaa tutkinnon osien ja lähikoulutusten toteutumisen
- Vahvistaa työelämälähtöisten koulutusten toteuttamista
- Vahvistaa työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä toteuttamalla täsmäkoulutuksia yrityselämän tarpeisiin.

Tulokset

- Yksilöille ja yrityksille ajantasaista tietoa koulutusmahdollisuuksista ja joustavista toteuttamis- ja osallistumisvaihtoehdoista
- Aktivoitunut kohderyhmä, jolla on valmiudet ylläpitää elinikäistä oppimista tuottamalla, toteuttamalla ja osallistumalla
- Elinkeinoelämän ja koulutusorganisaation vuoropuhelun lisääntyminen ja sitä kautta oikea-aikaisen ja oikeanlaisen koulutustarjonnan järjestäminen alueella
- Tuloksena joustavat työvoimakoulutusten toteuttamismallit alueen työvoimatarpeisiin

Kohderyhmät

- Kohderyhmänä erityisesti aktiivisen työelämän ulkopuolella olevat työmarkkinatuella/päivärahalla olevat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat:
• kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
• kaikki yli 55-vuotiaat työnhakijat
• kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat
- Henkilöt, joilla on alhainen tai riittämättömän koulutus- ja osaamistaso suhteessa työelämän vaatimuksiin
- Alueen yritykset ja työnantajat

Yhteistyökumppanit

• Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilukunnat; Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen
• Alueen kuuntien elinkeinotoimet
• Alueen yritykset ja työnantajat
• Työpajat, työllisyyskoordinaattorit ja työllisyystoimijat
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto
• Centria-ammattikorkeakoulu Oy
• Koulutuskuntayhtymä OSAO

Hankkeen budjetti

166 700 euroa, rahoitus: 90 % OKM


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Marjakangas Kati
Hankekoordinaattori
Puh. 0405163307
kati.marjakangas@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.2.2021
Hanke päättyy
30.6.2023