HYMAKE - Hyvinvointimatkailun kehittäminen ja koulutuspoolin rakentaminen

Hankkeen kuvaus

"Matkailun osaamiskeskus on määritellyt hyvinvointimatkailun "matkailuna, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa vielä matkan päätyttyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa".

HYMAKE eli hyvinvointimatkailun kehittäminen-hanke on kohdennettu Oulun Eteläisen ja Raahen alueen hyvinvointimatkailun tarkasteluun sekä keräämään ja kartoittamaan tietoa siitä, miten osaamistason kehittämisen kautta hyvinvointimatkailun pysyvyyttä ja lisääntymistä mahdollistettaisiin ja tuettaisiin.

HYMAKE-hankkeen päätoimijoina ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Eteläisen instituutti sekä Raahen alue. HYMAKE-hankkeen avulla on kartoitettu yrittäjien ja työntekijöiden kehittämisalueita omassa työssään sekä suunniteltu koulutuspooleja vastaamaan tarvetta tulevaisuudessa.

Hankkeen aikana hyvinvointimatkailuyrityksien verkostoitumismahdollisuuksia on vahvistettu tapaamisten kautta. Koulutus- ja osaamistarpeista on muokattu kehittämistehtäviä projektiin osallistuville koulutusorganisaatioille. Kehittämistehtävien kautta on pyritty luomaan uusia koulutustuotteita hyvinvointimatkailuun."

Yhteistyökumppanit

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen instituutti (1.1.2017 alk. Kerttu Saalasti Instituutti KSI)

Hankkeen budjetti

50 000 euroa, rahoitus: 85 % ELY Pohjois-Pohjanmaa/ESR, 15 % JEDU


   
Hanke alkaa
1.11.2013
Hanke päättyy
31.10.2014