ITE - Innovatiivisesti työelämään

Hankkeen kuvaus

ITE-hankkeen tarkoituksena on saattaa yhteen taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijat, vasta valmistuneet, yrittäjät ja työnantajat siten, että he verkostoituvat keskenään, tuottavat yhteisiä tapahtumia ja samalla myös jakavat omaa osaamistaan toinen toisilleen. Tehostetuin toimenpitein vahvistetaan opiskelijoiden ja vasta valmistuneiden yrittäjyysvalmiuksia ja yleisiä työelämätaitoja sekä autetaan heitä huomaamaan opiskelemansa alan monipuoliset työllistymismahdollisuudet ja löytämään työpaikkoja.

Työelämäyhteistyön kautta parannetaan koulutuksen osuvuutta ja vaikuttavuutta sekä laajennetaan kohderyhmän osaamispohjaa innovatiivisesti ja tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoiden.

Hankkeen kohderyhmä muodostuu taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijoista ja vasta valmistuneista, siirtymävaiheessa olevista nuorista yleisesti sekä ko. että muiden alojen yrittäjistä ja työnantajista.

Hankkeen tuloksena mallinnetaan Verstaspolku-toimintamalli lisäämään yhteistyötä, osaamista, työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Lisäksi hankeen tuloksena toiminta-alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Tavoitteiden toteutumista edistetään mm. Koulutuskeskus JEDUn toiminta-alueella järjestettävillä teemallisilla verstaspäivillä.

Tavoitteet

• luoda uusia yhteistyön muotoja ko. alojen osaajien, opiskelijoiden, vasta valmistuneiden,
sekä yrittäjien ja työnantajien välille helpottamaan siirtymistä työelämään ja auttaa heitä
verkostoitumaan keskenään
• madaltaa työllistämisen kynnystä sekä luoda mahdollisuuden esimerkiksi osuuskuntayrittäjyydelle tai pienten yksinyrittäjien yhteiselle palvelukonseptille
• vahvistaa kohderyhmien yrittäjyysosaamista ja yleisiä työelämätaitoja
• lisätä kohderyhmien ajantasaista osaamista vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin
• kannustaa kohderyhmien edustajia jakamaan omaa osaamistaan toinen toisilleen
• luoda uusia avauksia koulutuksen tarjoajan ja alueen elinkeinoelämän välille, vahvistaa nykyistä työelämäyhteistyötä sekä osallistaa mikroyrittäjiä mukaan hankkeen toimintaan ja näkemään sen hyödyt omalle yritystoiminnalleen
• auttaa opiskelijoita ja vasta valmistuneita löytämään uusia työssäoppimis- ja
oppisopimuspaikkoja sekä työpaikkoja opiskelemaltaan alalta
• madaltaa kynnystä opinoista työelämään
• löytää alojen piilotyöpaikkoja
• yleinen alan työllisyyden lisääminen

Tulokset

• mallinnetaan Verstaspolku, jota voidaan käyttää hankkeen päättymisen jälkeenkin eri toimijoiden verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen esim. työssäoppimisjaksoilla
• alojen osaajat saavat näkyvyyttä ja pääsevät luomaan verkostoa työelämän edustajien kanssa
• alojen osaajien osaaminen kehittyy paremmin vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin
• alojen yrittäjyys elpyy ja mahdollisesti lisääntyy alueella
• naisten yrittäjyys lisääntyy
• koulutuksen järjestäjän käyttöön syntyy uusia yrityskontakteja, työssäoppimis-/oppisopimuspaikkoja, työpaikkoja, tietopankki työelämän osaamistarpeista ja ajantasainen kartoitus vaikutusalueella olevista ko. alojen työpaikoista
• eri toimijoiden ja kohderyhmien välinen vuorovaikutus ja verkostoituminen kehittyvät
• pitkällä aikavälillä tuloksena on toimiva yhteistyö erilaisten koulutuksentarjoajien ja työelämän välillä sekä alueelle syntyviä uusia yrityksiä ja työpaikkoja

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
• taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opiskelijat ja aloille valmistuneet
• muut em. aloista kiinnostuneet sekä yleisesti nuoret ja siirtymävaiheessa olevat henkilöt
• alueen yritykset ja muut toimijat nuorten ja uusien osaajien työllistämisessä

Välilliset kohderyhmät:
• muiden alojen opiskelijat ja aloille valmistuneet
• taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan opettajat, työnohjaajat, opinto-ohjaajat ja muut nivelvaiheessa toimivat henkilöt
• Taito-yhdistysten henkilökunta ja asiakkaat

Yhteistyökumppanit

• Taito-yhdistykset

Hankkeen budjetti

267 713 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Lahti Katja
tuntiopettaja, sisustus/projektikoordinaattori ITE-hanke
Puh. 0401508477
katja.lahti@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
1.9.2020
Hanke päättyy
31.3.2023