Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto 2016 - 2017

Hankkeen kuvaus

Projektin tarkoituksena on tuottaa asiakas- ja matkailijatietoa sekä aluetaloustietoa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukeskuksista (Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo ja Oulu).

Asiakas- ja matkailijatietoa kerätään sekä talvikauden että kesäkauden matkailijoista kiinnittämällä huomiota esimerkiksi matkailijoiden ikään, sosioekonomiseen asemaan, lähtöalueisiin, matkan tarkoitukseen ja kestoon, matkaseurueeseen, kulkuvälineisiin, yöpymiskohteeseen, rahankäyttöön, palveluiden käyttöön ja -tarpeeseen, lähialueen matkailukohteiden houkuttelevuuteen ja palveluiden käyttöön, asiakastyytyväisyyteen jne. Asiakas- ja matkailijatieto kuvaa kysyntänäkökulmaa.

Aluetaloustieto-osiossa huomio kiinnittyy kohteiden matkailun taloudellisten vaikutusten määrään, rakenteeseen ja kehitykseen sekä matkailuelinkeinon rooliin/osuuteen aluetaloudessa suhteessa muihin elinkeinoihin. Matkailun alue-taloustieto kuvaa tarjontanäkökulmaa.

Hankkeessa yhdistetään asiakas- ja matkailijatiedon sekä aluetaloustiedon tutkimustuloksia. Yhdistämisen kautta kullekin kärkimatkailukeskukselle (Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo ja Oulu) muodostetaan matkailijasegmentit (esim. kotimainen, kansainvälinen matkailija) ja niiden ominaispiirteet sekä luodaan keskuskohtaiset tavoiteltujen segmenttien aikaansaamien taloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimallit (Sotkamo, Hyrynsalmi, Puolanka, Kalajoki, Kuusamo, Pudasjärvi ja Oulu). Tässä osiossa yhdistetään kysyntä- ja tarjontanäkökulma.

Tavoitteet

• Asiakas- ja matkailijatiedon tuottaminen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan neljässä kärkimatkailukeskuksessa
• Matkailun aluetaloustiedon tuottaminen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskuksista
• Matkailukeskusten ennuste- ja arviointimallin rakentaminen

Tulokset

• asiakas- ja matkailijatiedon keräysmallin rakentaminen oppilaitosyhteistyönä pitkällä aikavälillä
• asiakas- ja matkailijatiedon tuottaminen kärkimatkailukeskuksista
• 4 julkaisua CoReFor-menetelmän päivityksistä
• 2 julkaisua CoReFor-menetelmän uusista perustutkimuksista
• 2 julkaisua ennakointi- ja arviointimallista
• 4 kirjoitusta hankkeesta lehdistöön
• tietoa päätöksenteon tueksi niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille

Kohderyhmät

• matkailuyritykset, matkailuoppilaitokset sekä kehittämisryhmät
• välillisenä kohderyhmänä matkailijat

Yhteistyökumppanit

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Naturpolis

Hankkeen budjetti

191 973 euroa, rahoitus: 70 % EAKR, 6,3 % Kainuun liitto, 9,4 % Pohjois-Pohjanmaan liitto, 10,5 % Kajaanin ammattikorkeakoulu, 1,9 % JEDU, 1,9 % Naturpolis


   
Hanke alkaa
1.1.2016
Hanke päättyy
28.2.2018