Kam'oon China 7

Hankkeen kuvaus

Kiina-verkosto on perustettu 1990-luvulla. Kam'oon China -verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen koordinaattorina toimii Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (1.1.2012 alkaen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä).

Basic facts about the project
The China network has been founded in the 1990's.
The network has been operated under the name Kam'oon China since 2007.
Coordinator of the project: The Municipal Educational Federation of Kalajokilaakso Region (1.1.2012 Jokilaaksot Federation of Education).

Käytännön toteutus
- Opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä
- Kiinan ja Suomen välisen ammattitaitokilpailutoiminnan käynnistäminen sosiaali- ja terveysalalla
- Kotikansainvälistymisen lisääminen mm. Kiina-viikkojen ja tietoiskujen avulla
- Selvietään opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamismahdollisuuksia Thaimaassa

The practical realisation
- Carrying out students' on-the-job learning periods and skills tests in Chinese and Finnish enterprises in China
- Starting the Chinese-Finnish vocational skills competitions in the social and health care field
- Incresing internationalization at e.g. through theme weeks and bulletins
- Inquiring about possibilities to carry out students' on-the-job learning periods and teachers' work periods in Thailand

Tavoitteet

- Työelämän edellyttämän monikulttuurisen koulutuksen ja ammattiosaamisen kehittäminen
- Laadunhallinnan kehittäminen kansainvälisessä työssäoppimisessä
- Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen
- Liikkuvuustoimintojen laadun varmistaminen
- Yhteistyön käynnistäminen Thaimaan kanssa

The goals of the project
- Development of multicultural education and vocational skills required at work
- Development of quality control in international on-the-job learning
- Development of the colleges' international activities
- Ensuring the quality in mobility activities
- Starting co-operation with Thailand

Yhteistyökumppanit

Oppilaitokset Suomessa / Partners in Finland
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / The Federation of Education in Jokilaaksot
Oulaisten ammattiopisto / Oulainen Vocational College
Ylivieskan ammattiopisto (koordinaattori) / Ylivieska Vocational College (coordinator)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylä Educational Consortium
Jyväskylän ammattiopisto / Jyväskylä College
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / The Federation of Educationin Central Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/ Liiketalous, palvelut ja kulttuuri /Central Ostrobothnia Vocational College/ Business, services and culture
Koulutuskuntayhtymä OMNIA / OMNIA The Joint Authority of Education in Espoo Region
Omnia ammattiopisto / Omnia Vocational College
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulu Region Joint Authority for Education
Kontinkankaan yksikkö / Kontinkangas Unit
Oy Porvoon kauppaoppilaitos / Borgå Handelsläroverk Ab
Porvoon kauppaopisto / Porvoo Commercial College
Rovaniemen seudun koulutuskuntayhtymä / Rovaniemi Municipal Federation of Education
Lapin ammattiopisto / Lapland Vocational College
Lapin Urheiluopisto / Santasport Institute
Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Raisio Region Joint Authority for Education

Yritykset Kiinassa/Businesses in China
AiLun Kindergarten Group
Agco Sisu Power
Finnair
KONE Oyj
Konecranes
Love China travel
Metso paper Tech
The Travel Agency for the City of Shanghai and the Xuhui district

Hankkeen budjetti

116 444 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % KAM / JEDU


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi