Kam'oon China 8 (KC8)

Hankkeen kuvaus

Kam'oon China-verkostoon kuuluu kaksitoista koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998. Hankkeen hallinoijana toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Ylivieskan ammattiopisto. Kam'oon China-hanke järjestää ja kehittää opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden vaihtojaksoja Kiinaan, lähinnä Shanghain alueelle.

The Kam'oon China network comprises 12 providers of vocational education around Finland. The network has been founded in 1998. The Education of Federation in Jokilaaksot / Ylivieska Vocational College functions as the coordinator of the network. The Kam'oon China network arranges and develops students' and teachers' exchange periods in China, mainly in the Shanghai area.

Hankkeen toimintoja rahoitetaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustuksella ja koulutuksen järjestäjien omalla rahoituksella.

The project activities are funded through a state grant for international activities from the Finnish National Board of Education, and through the education providers' own funding.

Tavoitteet

- Ammatillisen osaamisen kehittäminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä
- Työelämän edellyttämän monikulttuurisen ja kansainvälisen osaamisen kehittäminen
- Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
- Ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Kiinan ja Suomen välillä
- Oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen

The goal of the project
- Development of vocational skills required in multicultural working enviroments
- Development of multicultural and international skills required at work
- Development of quality control in international on-the-job learning
- Development of the colleges' internationalactivies
- Ensuring the quality in mobility activities

Kohderyhmät

Kohderyhmä / The target group
Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja opettajat sekä oppilaitosten muu henkilöstö.
The target groups for the project are the students, teachers and other staff in vocational upper secondary education and training.

Käytännön toteutus
- Opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
- Kiinan ja Suomen välinen ammattitaitokilpailutoiminta sosiaali- ja terveysalalla
- Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä)
- Kotikansainvälistymisen lisääminen mm. Kiina-viikojen ja tietoiskujen avulla.

The practical realisation
- Carrying out students' on-the-job learning periods and skills tests in Chinese and Finnish enterprises in China
- Chinese-Finnish vocational skills competitions in the health care and social services
- Completing an optional study module in China (Traditional Chinese Caring, 15 competence point)
increasing internationalization at home e. g. through theme weeks and bulletins

Yhteistyökumppanit

Oppilaitokset Suomessa / Partners in Finland
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / The Federation of Education in Jokilaaksot
Oulaisten ammattiopisto / Oulainen Vocational College
Ylivieskan ammattiopisto (koordinaattori) / Ylivieska Vocational College (coordinator)
Helsingin Diakoniaopisto / Helsinki Diakonia College
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylä Educational Consortium
Jyväskylän ammattiopisto / Jyväskylä College
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / The Federation of Educationin Central Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/ Liiketalous, palvelut ja kulttuuri /Central Ostrobothnia Vocational College/ Business, services and culture
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Southwest Finland Municipal Educationand Training Consortium
Lounais-Suomen ammattiopisto / Southwest Finland Vocational College
Oulunseudun koulutuskuntayhtymä / Oulu Region Joint Authority for Education
Kontinkankaan yksikkö / Kontinkangas Unit
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / North Karelia Municipal Education and Training Consortium
Pohjois-Karjalan ammattiopisto / North Karelia College
Porvoo International College / Porvoo International College
Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Raisio Regional Education and Training Consortium
Raseko ammattiopisto / Raseko Vocational College
Rovaniemen seudun koulutuskuntayhtymä / Rovaniemi Municipal Federation of Education
Lapin matkailuopisto / Lapland Tourism College
Lapin ammattiopisto / Lapland Vocational College
Lapin Urheiluopisto / Santasport Institute
Lapin oppisopimuskeskus / Lapland Apprenticeship Centre
Savon koulutuskuntayhtymä / Savo Consortiumfor Education
Savon ammatti- ja aikuisopisto / Savo Vocational College
Turun ammattiopisto / Turku Vocational Institute

Yhteistyökumppanit Kiinassa/Partners in China

Oppilaitokset Kiinassa/Education provides in China
Shanghai Institute of Health Sciences
Shanghai Normal University
Shanghai Communications Polytechnic
Shanghai Industrial and commerce foreign langueges school
Yritykset Kiinassa/Businesses in China
AiLun Kindergarten Group
Deltamarin
Finnair
Halton Ventilations
KONE Oyj
Konecranes
MPS
NorrHydro
Renjie Hospital
Tokmanni-Europris, Shanghai Trazding Co Ltd.
UPM-Kymmenen
Valmet

Hankkeen budjetti

131 111 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
21.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016