Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (VÄKEVÄ)

Hankkeen kuvaus

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta -hankkeessa konkretisoimme hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt.

Hankkeen aikana järjestämme laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovimme kouluastekohtaiset tavoitteet kestävälle kehitykselle, digitalisaatiolle ja kansainvälistymiselle. Hanketyössä hyödynnämme kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia.

Tavoitteet

Tavoitteena hankkeessa on uudistaa PoPYk-hankkeessa laaditun Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategiaa uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueemme erityispiirteet huomioiden.

Osatoteuttajana JEDU sitouttaa organisaation mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön tavoitteena vahvistaa henkilöstön hankkeen teeman mukaista osaamista ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Hankkeessa kerätään toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otetaan käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksessa testataan erilaisia yhteistyömalleja kansainvälisten verkostojen kanssa digitaalisia kanavia käyttäen. Hyviksi osoittautuneita kokeiluja tallennetaan yhteiselle verkkoalustalle vapaasti hyödynnettäväksi.

Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan ja heitä tuetaan digitaalisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä.

JEDUn osatavoitteena on yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa uudistaa olemassa olevaa yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Painopisteenä on myös henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaamaan muuttuneen ja edelleen muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Tavoitteena on myös kehittää koulutusta siten, että opiskelijoiden yrittäjäedellytykset paranevat, ja he pystyvät toimimaan yhä paremmin kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Tulokset

• Yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista mitataan käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa toteutettua Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua, joka on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä
• Uudistettu kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältävä yrittäjyyskasvatuksen malli ja sen jalkauttaminen ja pilotointi yksiköissä
• JEDUn yrittäjyystapahtuma ja uudistettu JEDUn yrittäjyyspolku
• Yrittäjälähtöisempi JEDUn toimintakulttuuri

Kohderyhmät

• JEDUn henkilöstö ja opiskelijat

Yhteistyökumppanit

• Oulun yliopisto, koordinaattori
• Centria-ammattikorkeakoulu Oy
• Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
• Raahen koulutuskuntayhtymä
• Oulun kaupunki
• Koulutuskuntayhtymä OSAO
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, projektikoordinaattori Reijo Parkkila ja hanketoimija Katja Lahti

Hankkeen budjetti

59 586 euroa, rahoitus: 75 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Kalajoki
Lahti Katja
tuntiopettaja, sisustus/projektikoordinaattori ITE-hanke
Puh. 0401508477
katja.lahti@jedu.fi
Ylivieska
Parkkila Reijo
Lehtori, yhteiskuntatieteelliset aineet, erityisopetus/projektikoordinaattori VÄKEVÄ-hanke
Puh. 0403120434
reijo.parkkila@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.5.2021
Hanke päättyy
30.4.2023